2019. évi Határozatok

Napirendi pontok elfogadása (I. 16.)1/2019. (I. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településszerkezeti terv módosítása2/2019. (I. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
OTP Bank Nyrt számlavezető pénzintézetkén történő  kijelölése3/2019. (I. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pátria Takarékszövetkezettel kötött pénzforgalmi keretszerződés felmondása4/2019. (I. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi-segítségnyújtás feladat-ellátási megállapodás módosítása (létszámbővítés miatt)5/2019. (I. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat benyújtásra vonatkozó döntés6/2019. (I. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (I. 31.)7/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása (I. 31.)8/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településrészekre vonatkozó fejlesztési és kezelési koncepció kidolgozására felhatalmazás9/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési kitekintő határozata elfogadása10/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai út járdájára vonatkozó állampolgári bejelentéshez kapcsolódó tájékoztatás elfogadása11/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterületre irányuló vételi ajánlat elutasítása12/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai 666 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra értékesítése13/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai intézményegségének nyári takarítási időszak meghatározása14/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei intézményegység nyári takarítási időszak meghatározása15/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2019. évi cafeteria szabályzatok tudomásul vétele és jóváhagyása16/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Magfalváért Egyesülettel kötött gyüttműködési megállapodás felmondása17/2019. (I. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 21.)18/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása (II.21.)19/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terv jóváhagyása20/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai felvételi időpont jóváhagyása21/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde beiskolázási terv jóváhagyása22/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri szabadságolási terv jóváhagyása23/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása24/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzat tudomásul vétele25/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési költségvetés részleteiről szóló tájékoztató elfogadása26/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Pata Parádé támogatása27/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Civilház nyitvatartása csökkentésének jóváhagyása28/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kisajátítási eljárás előkészítése (713 hrsz.)29/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba község jövőképét meghatározó fejlesztési törekvések és területhasználati módok deklarációjának elfogadása30/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzata Adatvédelmi Szabályzatának megalkotása31/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
666. hrsz-ú ingatlan értékesítése32/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápió Natúrparkhoz történő csatlakozás33/2019. (II. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 28.)34/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása (III.28.)35/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai SZMSZ módosítás mellőzése36/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai engedélyezett létszám növelés bér- és járulék fedezetének biztosítása37/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai felmentési idő miatti helyettesítéshez kapcsolódó bér- és járulék fedezet biztosítása38/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Néphagyományőrző Mesteróvodai szakmai találkozó útiköltség finanszírozásának jóváhagyása39/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv elfogadás mellőzése 2019-re40/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tavaszi falubejárásról szóló tájékoztató elfogadása41/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház működési szabályzat elfogadása42/2019. (III. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 25.)43/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása (IV.25.)44/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentés elfogadása 2018.45/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló elfogadása (2018. évi költségvetés végrehajtásáról)46/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Telek vételi ajánlat elutasítás 3309 hrsz47/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági beszámoló elfogadása48/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi beszámoló elfogadása49/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekértékesítési döntés (658/5 hrsz.)50/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior pályázat benyújtás (Dózsa György utca, Ebr: 438087)51/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Mini Bölcsődei energetikai pályázat előkészítése52/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Adóhátralék behajtására vonatkozó tájékoztató megvitatás napirendre tűzése53/2019. (IV. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 23.)54/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi alapellátási beszámolók elfogadása55/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi-segítségnyújtásról szóló beszámoló elfogadása (Gondozási Központ)56/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása57/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat beszámoló elfogadása58/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi működési támogatás átminősítése59/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló elfogadása60/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadása61/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadása – 2018.62/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás Kenyeres-kert feltáró úthoz 733/4 hrsz63/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Területcseréhez történő előzetes hozzájárulás (Iskola-Rózsa utca vége)64/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanértékesítési döntés 466 hrsz65/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlási ajánlat elutasítás                903/3 hrsz.66/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlási javaslattételre felhatalmazás (903/3 hrsz)67/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlási ajánlat a Kenyeres-kerti feltáró úthoz 733/2 hrsz68/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlási ajánlat a Kenyeres-kerti feltáró úthoz 723/1 és 723/2 hrsz69/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Külterületi út javításra megállapodás a Hunland Farm Kft-vel (0495 hrsz)70/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan csere külterületi saját használatú utakra vonatkozóan (0460/3 és 0461/13)71/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Álláspályázat közzététele – közművelődési szakember/művelődésszervező72/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Telek vételi ajánlat elutasítása (658/5 és 658/6 hrsz)73/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Mini Bölcsődei energetikai korszerűsítési pályázat benyújtása74/2019. (V. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 30.) rendkívüli ülés75/2019. (V. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Arany János utcai útfelújítás pályázat benyújtása  (811 hrsz)76/2019. (V. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésről döntés77/2019. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 26.)78/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tűzoltósági beszámoló elfogadása79/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési évének előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása80/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása81/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlásról döntés (723/1 és 723/2 hrsz)82/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatási önköltsége módosításának tudomásul vétele az étkeztetési közfeladat ellátásban83/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. év 1-5. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása84/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárásról (nyári) szóló tájékoztató elfogadása85/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Adóhátralék behajtási stratégiájának elfogadása86/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (666 hrsz)87/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti szerződés felmondása (Rákóczi utca 35/a. szám alatti ingatlan)88/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti kijelölés (Rákóczi utca 35/a. szám alatti ingatlan)89/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (490/1 hrsz)90/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási díj emelésének elfogadása91/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyeleti gépkocsi eladási árának meghatározása92/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2019. évi igazgatási szünetek elrendelése93/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele94/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazásból való kizárás az érintett kérésére95/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elutasítás (előirányzat átcsoportosításra vonatkozó)96/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jutalom megállapítása a polgármester részére97/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (658/6 hrsz)98/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (658/7 hrsz)99/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (472/6 hrsz)100/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (472/5 hrsz)101/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház klimatizálása102/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert üzemeltetésre felhívás közzététele103/2019. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII.18.)104/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás (713 hrsz)105/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Engedélyezett létszámkeret növeléshez történő hozzájárulás (Mini Bölcsőde)106/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Művelődésszervezői álláspályázat kiírása107/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Engedélyezett létszámkeret átcsoportosítás Önkormányzat-Hivatal között108/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása109/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiemelt rendezvények jegyzékének kiegészítése110/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Zártkerti pályázat benyújtása (Tete pusztai fejlesztés9111/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás (714 hrsz)112/2019. (VII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 14.)113/2019. (VIII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
HVB tagjainak megválasztása114/2019. (VIII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Völgy utcai útfelújításra pályázat benyújtás115/2019. (VIII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ravatalozó építésre pályázat benyújtás116/2019. (VIII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 09.)117/2019. (IX. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtása118/2019. (IX. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás119/2019. (IX. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 09.) zárt ülés120/2019. (IX. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázók meghallgatása érdekében újabb zárt ülés tartása121/2019. (IX. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 10.)122/2019. (IX. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Frigyesi Eszter művelődésszervező kinevezése123/2019. (IX. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 26.)124/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2020. évi költségvetési előirányzat az Egészségház klimatizálására vonatkozóan125/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2020. évi munkaterv összeállítására irányuló javaslat126/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Temetési költség megtérítési javaslat127/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása128/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyeleti gépjármű értékesítése129/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A  2019. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására javaslat130/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására javaslat131/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018/2019-es nevelési év beszámolójának elfogadása132/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
III. negyedéves falubejárásról szóló tájékoztató elfogadása133/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Belső ellenőri jelentés tudomásulvételére javaslat134/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Gombai Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslat elfogadása135/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A behajtási engedélyekből befolyt összegről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslat136/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Civilház Működési Szabályzatának jóváhagyása137/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Gomba község jövőképét meghatározó dokumentumról szóló javaslat tárgyalása138/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (658/5 hrsz)139/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok árának felülvizsgálatára irányuló indítvány megvitatása140/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás (743 hrsz.)141/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (903/3)142/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás (497/21)143/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szolgálati lakás kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása (497/21 hrsz.)144/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Választási tájékoztató szerkesztésére és terjesztésére vonatkozó indítvány elfogadása145/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jogorvoslati eljárás megindítása146/2019. (IX. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 24.)147/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ad-hoc bizottság megválasztása148/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester választás149/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlás átruházásának tudomásul vétele150/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés tudomásul vétele151/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazásból történő kizárás érintett kérésére152/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása153/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés tudomásul vétele154/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazásból történő kizárás érintett kérésére155/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása156/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság elnökének megválasztása – Lehoczki Zoltán157/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság tagjának megválasztása – Kósa Attila158/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság tagjának megválasztása – Rádi Lászlóné159/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT Társulási Tanácsába történő delegálás160/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bekerített sportpálya újra füvesítése161/2019. (X. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása162/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása163/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak megállapítása 2020-ra164/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2020. évi rendezvényterv elfogadása165/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Települési naptár finanszírozása166/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
1049/2 hrsz-ú ingatlan eladási árra vonatkozó javaslat elutasítása167/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
1049/2 hrsz-ú ingatlan eladási irányárának meghatározása168/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai u. 7. sz. alatti ingatlan felújítási munkálatainak finanszírozása169/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Zárt ülés elrendelése170/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (zárt ülés)171/2019. (XI. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása172/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közös Önkormányzati Hivatal alapítás előkészítése173/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Adomány megállapítása a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány részére174/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés tudomásul vétele (Lehota Vilmos)175/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazásból történő kizárás kérésre (Lehota Vilmos)176/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jutalom megállapítás177/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés tudomásul vétele (Kósa Attila)178/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazásból történő kizárás kérésre (Kósa Attila)179/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Év végi jutalmazáshoz bérmaradvány felhasználás tudomásul vétele180/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közvilágítási lámpatestek megvásárlása a szolgáltatótól181/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
December havi ülés napirendi pontjainak kiegészítése182/2019. (XI. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása183/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása184/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyeleti ellátás díjazás megállapítása185/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
DTKH Társulási Tanácsba delegálás186/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
1-10. havi önkormányzati gazdálkodási tájékoztató elfogadása187/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 1-10. havi üzleti terv végrehajtásról szóló tájékoztató elfogadása188/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosítás előkészítésére felkérés189/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településüzemeltetési- és fejlesztési referens álláspályázat kiírása190/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (zárt ülés)191/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Agrárkamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálás szavazati arányok miatti halasztás192/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gazdasági terület előkészítése193/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása194/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közös önkormányzati hivatal alapításra megállapodás jóváhagyása195/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közös önkormányzati hivatalt vezető jegyző és az őt helyettesítő aljegyző feletti munkáltatói jogkör gyakorlásáról szóló megállapodás jóváhagyása196/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyása197/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának jóváhagyása198/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítő bizottsági tagi delegálás199/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottság létrehozása200/2019. (XI. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása201/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása202/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Belső ellenőrzési terv elfogadása 2020.203/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői beszámoló továbbtárgyalása a januári soros204/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési terv benyújtása a januári soros ülésre205/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosítás206/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv elfogadása 2020. év207/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Kultúra Napja alkalmából operett gála szervezése208/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kulturális részköltségvetés tervezet elfogadása 2020209/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiemelt rendezvények jegyzékének elfogadása 2020210/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jegyzékének elfogadása 2020211/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tájékoztatójának elfogadása212/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
DTKH társulási megállapodásának módosítása213/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Térítésmentes létesítmény elhelyezéshez hozzájárulás214/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vételi ajánlat a 697/13 hrsz-ú ingatlanra215/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Orvosi ügyeleti ellátáshoz önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díj jóváhagyása216/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítő bizottsági tagi személy csere tudomásul vétele217/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás jóváhagyása218/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (zárt ülés)219/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Agrárkamarai állásfoglalás ellen beérkezett kifogás elbírálása220/2019. (XII. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA