2018. évi Határozatok

Napirendi pontok elfogadása (I. 24.)1/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési kitekintő határozat2/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása – Gombai Polgármesteri Hivatal3/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása4/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jegyzékének kiegészítése5/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázat benyújtására vonatkozó javaslat – ZP-1-2017.6/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv – februári ülés napirendjére tett javaslat7/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria juttatása – Gólyafészek Óvodával jogviszonyban álló közalkalmazottak részére8/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria juttatása – Gomba Község Önkormányzatával jogviszonyban álló közalkalmazottak részére9/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (I. 23.) zárt ülés10/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03540-10/2016., valamint PE01-03549-10/2016. iktsz. állásfoglalásával szemben benyújtott kifogást11/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03537-10/2016. iksz. állásfoglalásával szemben benyújtott kifogást12/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktsz. állásfoglalásával szemben  benyújtott kifogást13/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktsz. állásfoglalásával szemben benyújtott kifogást14/2018. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II.  6.) Rendkívüli ülés15/2018. (II.  6.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 22.)16/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás17/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének előkészítése18/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel általános közfeladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása19/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda felvételi időpontjának jóváhagyása20/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda 2018-2023. évekre vonatkozó továbbképzési terve21/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda 2018. évi beiskolázási terve22/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda nyári zárva tartásához kapcsolódó együttműködési megállapodás23/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápió Natúrpark támogatása24/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 666 hrsz. vételi ajánlata25/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület pályázati célkitűzéseinek támogatása26/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településkép javítása – Jókai utcában lévő egyrészt balesetveszélyes (62 hrsz-ú), másrészt településképet romboló (595 hrsz-ú) ingatlanok tekintetében27/2018. (II. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 22.)28/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás29/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyása30/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv elfogadása 2018. év31/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás – I. negyedéves beszámoló32/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázat – Völgy utca és a Szőke Ferenc utca felújítása33/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 95 hrsz-ú ingatlan megvásárlása34/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Elbirtoklás – jogi képviseletre történő felkérés35/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Civilház36/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – módosító indítvány a Jókai M. u. 8. adávételi ajánlathoz kapcsolódó tájékoztatóhoz37/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Jókai M. u. 8. adávételi ajánlathoz kapcsolódó tájékoztató38/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – a 1050 és a 8/5 hrsz. ingatlanok tulajdonosainak ingatlanok cseréjéről szóló tájékoztató39/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanbérleti szerződés módosítása – Pataky Lászlóné40/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
290256 Ebr42 az.sz. vis maior pályázat elszámolására vonatkozó tájékoztató41/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatási határrendezés – előzetes megállapodás tervezet42/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatási határrendezés – érintett ingatlan tulajdonos megkeresése a vízelvezetéssel kapcsolatban43/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv – júniusi ülés időpontjának módosítása44/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 22.)  Zárt ülés45/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-01621-3/2015. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának új eljárás keretében történő elbírálására vonatkozó javaslat46/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testületi határozat módosítása – 11/2018. (I. 23.)47/2018. (III. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 06.)48/2018. (IV. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Céltartalékban lévő óvodai találkozó költségeinek fedezetét biztosító előirányzat végleges költséghelyen történő felhasználása49/2018. (IV. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal kötendő helyhasználati megállapodás50/2018. (IV. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázat – önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása51/2018. (IV. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 26.)52/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás53/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. éves belsőellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés elfogadása54/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása – Gombai Polgármesteri Hivatal55/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázati felhívás – PM_ÖNKORMUT_2018 kódszám56/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázati felhívás – önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása57/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Település közbiztonságának helyzetéről58/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Gombai Polgárőr Egyesület 59/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázati felhívás – ingyenes internet hozzáférési pont létrehozásáról60/2018. (IV. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 10.) Rendkívüli ülés61/2018. (V. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – felhatalmazás a 606/3 hrsz.-ú ingatlan elektronikus árverésén történő részvételre62/2018. (V. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester felhatalmazása a Magyarországi Tájházak Szövetségéhez történő csatlakozási szándéknyilatkozat megküldésére63/2018. (V. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 0385, 0388 és 0395 helyrajzi számú ingatlanokat érintő közterület igénybevételhez térítésmentes hozzájárulás64/2018. (V. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 24.)65/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság66/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Monor Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenysége67/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Felsőfarkasdi településrész szociális diagnózisáról készült összegzés68/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Község egészségügyi alapellátásai69/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Házi-segítségnyújtás feladatellátása70/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás71/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.72/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása73/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának  megválasztása74/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.  könyvvizsgálójának megválasztása75/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Polgármesteri Hivatal76/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása77/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi közbeszerzési statisztikai összegzési kötelezettség78/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 696/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése79/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Orvosi ügyeleti rendszer finanszírozására vonatkozó tájékoztató80/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 55 hrsz-ú ingatlan résztulajdonosi ajánlata81/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda honvédelmi intézkedési tervének tudomásul vétele82/2018. (V. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 13.) rendkívüli zárt83/2018. (VI. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE-01-01621-3/2015. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának új eljárás keretében történő elbírálására vonatkozó javaslat84/2018. (VI. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pete Levente Sándor gombai lakos által benyújtott kifogás képviselő-testületi elbírálása85/2018. (VI. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 21.)86/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás87/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzatot terhelő fejlesztési célú hitelek előtörlesztéssel történő visszafizetése88/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Rákóczi F. u. 35/A. üzlethelyiség bérleti jogviszony keretében történő további hasznosítása89/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylése90/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 1-5 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató91/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda 2018/2019-es nevelési évének előkészítése92/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári igazgatási szünete93/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíz Társulása megszüntetése vonatkozó eljárás megindítása94/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló 2017. – Civil Nonprofit Kft. 2014-2017. évi működéséről95/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Esélyegyenlőségi Program további érvényben tartása96/2018. (VI. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII. 04.) rendkívüli ülés97/2018. (VII. 04.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Rákóczi F. u. 35/a. bérbeadása98/2018. (VII. 04.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 29.) rendkívüli ülés99/2018. (VIII. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
414 397 Ebr. az.sz. vis maior benyújtása – Horgász utca, 0166/50 hrsz-ú út100/2018. (VIII. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása101/2018. (VIII. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság elnökének indítvány – mini bölcsőde kinevezendő közalkalmazottainak kiválasztásáról102/2018. (VIII. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 12.) rendkívüli ülés103/2018. (IX. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szabályzatának módosítása104/2018. (IX. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda bővítése – közbeszerzési eljárás105/2018. (IX. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíz Társulása megszüntetése106/2018. (IX. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 12.) rendkívüli zárt ülés107/2018. (IX. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03303-8/2018.iktatószámú állásfoglalásával szemben benyújtott kifogás108/2018. (IX. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 21.) rendkívüli zárt ülés109/2018. (IX. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 353 hrsz 1/2 rész vételi ajánlat110/2018. (IX. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 27.)111/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás112/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének féléves és I-VIII. havi teljesítési adatairól szóló tájékoztató elfogadása113/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 1-8 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása114/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Gombai Gólyafészek Óvoda 2017/2018-as nevelési év115/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda 2018/2019-as nevelési évre vonatkozó munkatervének elfogadása116/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda pedagógiai programjának módosítása117/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda házirendjének módosítása118/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás – III. negyedéves beszámoló119/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Általános Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megalkotására vonatkozó javaslat120/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának utóellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés121/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás122/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Rákóczi u. 35/a. szám alatti ingatlan bérbeadása123/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 80/1 hrsz. haszonbérleti kérelem124/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterület-felügyelői szolgálat alapításával kapcsolatos gazdasági tájékoztató125/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Település közbiztonsági és bűnügyi helyzetével kapcsolatos javaslat126/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert bővítésével kapcsolatos ingatlanvásárlási ajánlat tételére vonatkozó javaslat127/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert bővítésével kapcsolatban a 713 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által tett ingatlanrész eladási árára vonatkozó javaslat128/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Törpikék Mini Bölcsőde alapítása129/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázati felhívás- VEKOP-7.3.4-17 számú pályázati lehetőségről nyújtott tájékoztatás130/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági elnöki javaslat – Magyar Posta megkeresése131/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 27.) zárt ülés132/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Törpikék Mini Bölcsőde kisgyermeknevelői munkakörébe történő kinevezés133/2018. (IX. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 19.) rendkívüli ülés134/2018. (X. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testületi határozatok visszavonása – 129/2018. (IX. 27.); 133/2018. (IX. 27.);135/2018. (X. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása136/2018. (X. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 25.)137/2018. (X. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás138/2018. (X. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2019. évi költségvetési többletfinanszírozása139/2018. (X. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Építési Szabályzat módosítása140/2018. (X. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó értékelés kiegészítése141/2018. (X. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba-Bénye közigazgatási határrendezést előkészítő bizottság ülésén elhangzottakról szóló tájékoztatás142/2018. (X. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 30.) rendkívüli ülés143/2018. (X. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda bővítése -közbeszerzési eljárásban történő döntéshozatal előterjesztés144/2018. (X. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda bővítése -közbeszerzési eljárásban történő döntéshozatal145/2018. (X. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Partnerségi fórum összehívás – helyi építési szabályzat módosítása146/2018. (X. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 22.)147/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás148/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2/2018. (I. 24.) Költségvetési rendelet módosítására vonatkozó írásbeli és szóbeli kiegészítés149/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei szakmai programja150/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának módosítása151/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati rendelet felülvizsgálatára – helyi adókról szóló 4/2015. (I. 30.)152/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Bérleti díjak felülvizsgálata153/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató154/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jegyzői indítvány – Daköv Kft. Monori Üzemigazgatóságának ismételtelt felhívása155/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató156/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzat 2019. évi rendezvényterve157/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzat 2019. évi Magyar Kultúra napja programterve158/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgármesteri Hivatal 2018. évi téli igazgatási szünet elrendelése159/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester által tett érintettség bejelentése160/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester szavazásból történő kizárása161/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 2018. évi költségvetés bérmaradványának jutalomként történő kifizetése162/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tájékoztató – „Szabadnapos rendőr” program gazdasági kondícióiról163/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Megkeresés – Pest Megyei Rendőr-főkapitány164/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Víziközmű-rendszer üzemeltetési jogviszonyának rendezésére vonatkozó megállapítás165/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Adatvédelmi szabályzat megalkotására vonatkozó cselekvési terv166/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 658/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlan eladására vonatkozó javaslat167/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri szabadság ütemezése168/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilházban lévő számítógépterem üzemeltetésének felfüggesztése169/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázat – “Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” tájékoztató170/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Számlavezető pénzintézeti váltás előkészítése171/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 22.) zárt ülés172/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Kiváló köztisztviselő” cím adományozása173/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Adományozási javaslat – Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány részére174/2018. (XI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 13.)175/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás176/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2019. évi belsőellenőrzési terv177/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület 2019. évi munkaterve178/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2019. év Kiemelt rendezvények jegyzéke179/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2018. év Támogatott rendezvények jegyzéke180/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás – IV. negyedéves beszámoló181/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Esélyegyenlőségi Program182/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei szakmai programjának módosítása183/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – kistérségi főépítész elmúlt egy éves időszak alatt végzett tevékenységéről184/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. – bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagnorma megállapítása és szolgáltatási önköltsége185/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Boros Lajos egyéni vállalkozó kérelme186/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázat – „Projekt előkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátása a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a település vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című pályázat benyújtásának” c. pályázat benyújtásának előkészítése187/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 658/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlata188/2018. (XII. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA