Közútkezelői és/vagy tulajdonosi hozzájárulás

Közútkezelői hozzájárulás:

A közút felbontásához, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) valamint útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges.

A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad.

Tulajdonosi hozzájárulás:

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon közművek, valamint nyomvonalas jellegű létesítmények, építmények, egyéb al- és felépítmények létesítéséhez, bővítéséhez vagy áthelyezéséhez – amennyiben ahhoz építési, létesítési, vagy egyéb hatósági engedély szükséges – a nyomvonal által érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanokra az önkormányzattól mint ingatlantulajdonostól az építtetőnek / vagy közműszolgáltatónak / vagy az erre felhatalmazott tervezőnek tulajdonosi hozzájárulás beszerzése szükséges, melynek kiadására – e jogszabály alapján a Közgyűlés felhatalmazása szerint – a polgármester jogosult.

Tulajdonosi hozzájárulás szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanok alkalomszerű igénybevétele esetében, amely az ingatlan funkcióját tartósan nem változtatja meg.

Az Önkormányzat mint tulajdonos hozzájárulása szükséges abban az esetben is, ha a kérelmező használatában / vagy vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlant felújítja, átalakítja – a falak, a mennyezet vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak ahhoz rögzítésével járó műveletet – vagy az elszámolt értékcsökkenést meghaladó, az ingatlan értékét növelő beruházást kíván végrehajtani. 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • engedélyezett neve
 • az engedély kedvezményezettje
 • igénybevétel célja
 • igénybevétel helye
 • a tevékenység időpontja.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás)
 • közút érintett szakasz hossz- és keresztszelvény rajza
 • igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás terve
 • legalább két, egymásra merőleges irányban készült fotó a kiinduló állapotról

Ügyintézés lépései:

 1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető vagy személyesen átvehető)
 2. Az előírt mellékletek csatolása
 3. Kérelem benyújtása:
 • természetes személyek esetében ügyfélkapun keresztül, postai úton, elektronikusan, vagy személyesen az ügyfélfogadási időben,
 • gazdálkodó szervezetek esetében kizárólag elektronikus úton.

4. Hozzájárulás átvétele.

Letölthető mellékletek: