Burkolatbontási engedély

Gomba község közterületein és közútjain a járdákat és zöldterületeket is beleértve a burkolatot felbontani, burkolatbontással járó munkát végezni csak a közút kezelőjének munkakezdési hozzájárulása (burkolatbontási engedélye) birtokában szabad.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • engedélyezett neve
 • az engedély kedvezményezettje
 • igénybevétel célja
 • igénybevétel helye
 • a tevékenység időpontja.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • az igénybevételt bemutató helyszínrajz, terv, járda és közút és járda érintett szakaszának keresztszelvénye,
 • tervezői vagy kivitelezői nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a tervezett munkák terveit a közművekkel egyeztette és a műszaki megoldás megfelel a mindenkori hatályos műszaki előírásoknak, a munka a közművek működést nem veszélyezteti,
 • engedélyköteles munka esetében a létesítési engedély,
 • az érintett terület tulajdonosának és kezelőjének hozzájárulása (önkormányzati tulajdonú és kezelésű út esetén a polgármester és a jegyző hozzájáruló nyilatkozata).

Ügyintézés lépései:

 1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető vagy személyesen átvehető)
 2. Az előírt mellékletek csatolása
 3. Kérelem benyújtása:
 • természetes személyek esetében ügyfélkapun keresztül, postai úton, elektronikusan, vagy személyesen az ügyfélfogadási időben,
 • gazdálkodó szervezetek esetében kizárólag elektronikus úton.

4. Engedély átvétele.

Letölthető mellékletek: