2016. évi Határozatok

Napirendi pontok elfogadása (I. 13.) Rendkívüli nyilvános ülés1/2016. (I. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása2/2016. (I. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (I. 28.)3/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői indítvány 0270/7. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban4/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás5/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilházban történő további 2 beltéri kamera felszerelése6/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilházra vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálatának javaslata7/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya használat díjazására vonatkozó javaslat8/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása9/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi vállalkozási tervének jóváhagyása10/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ által üzemeltetett főzőkonyhán alkalmazott nyersanyagnormák és az önköltségek megállapításának felülvizsgálata11/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház jótékonysági bál céljára történő rendelkezésre bocsátás – Monor és Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány12/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti Krónikásban elhelyezendő álláshirdetés13/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Postai készpénz átutalási megbízás használatának megszüntetése14/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség 2015. évi felhalmozási célú támogatás elszámolás valamint a 2016. évi fejlesztési-, felújítási tervének elfogadása15/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sebességmérő eszköz alkalmazási lehetőségének megvizsgálása16/2016. (I. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 18.) Zárt17/2016. (II. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogásról – Pete István18/2016. (II. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés módosítása -Kovács Csongor19/2016. (II. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés módosítása – Ölvedi János20/2016. (II. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai külterületi 0285 hrsz-ú út eredeti állapotba történő helyreállítása21/2016. (II. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 25.)22/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás23/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda felvételi időpontjának jóváhagyása24/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház helyiségei bérleti díjának megállapítása25/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya használati díjának megállapítása26/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 azonosítószámú projektben létrehozott vagyonelemek átadása27/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási politika jogharmonizáció miatti felülvizsgálata28/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási szabályzat jogharmonizáció miatti felülvizsgálata29/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által nyújtható civil szervezeti támogatások igénybevételi rendszere30/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által nyújtható civil szervezeti támogatások igénybevételi rendszere – Gombai Polgárőr Egyesület31/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által nyújtható civil szervezeti támogatások igénybevételi rendszere – Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület32/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria szabályzatok33/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jegyzékének kiegészítése34/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Monor Város Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának előkészítésre vonatkozó tájékoztatása35/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Betelepítési kvóta elutasítására vonatkozó javaslat36/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
VP6-7.4.1.1-16 kódszámú, a település központját jellemzően meghatározó épületek felújítására benyújtható pályázat műszaki előkészítése37/2016. (II. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 31.)38/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadása39/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség által javasolt tájékoztatóra vonatkozó javaslat40/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje módosításának jóváhagyására vonatkozó javaslat41/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás42/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-nek a közétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagnorma felülvizsgálata és szolgáltatási önköltség módosítása43/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évi közbeszerzési terv készítésének mellőzése44/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai – I. negyedév45/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
772 Hrsz-ú ingatlan cseréje46/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke Ferenc utcai telekalakítás47/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok művelés alól történő kivonását a Monori Járási Földhivatalnál a költségek megtérítése nélküli eljárás megindítása48/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
0166/60 Hrsz-ú út földmérői kitűzése49/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyhasználati megállapodás – Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvány50/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Marketing kiadványok elkészíttetése51/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Település-üzemeltetési referens alkalmazása52/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
VEKOP-6.1.1-15. sz. Óvoda épületének bővítése53/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
697/13 helyrajzi számú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítása54/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba-Bénye Földműves Egyesület részére a településnév használatához való hozzájárulás megadása55/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Álláshirdetések megjelentetésére vonatkozó javaslat56/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilházban lévő közösségi animátori munkakör pályázat nélküli, határozott időtartamú kinevezéssel történő betöltése57/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 31.) Zárt58/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megyei Kormányhivatal 571.238/2016. ügyszámú belföldi jogsegély kérése59/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27213/2016/2. számú végzésében foglalt nyilatkozattételi felhívás60/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27213/2016/2. számú végzésében foglalt nyilatkozattételi felhívást61/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
188/2015. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozat kiegészítése62/2016. (III. 31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 15.) Rendkívüli63/2016. (IV. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 M4 gyorsforgalmi út M0-Cegléd közötti szakaszának kivitelezéséhez kapcsolódó településrendezési eszközeinek rendkívüli eljárás keretében történő módosítása64/2016. (IV. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
723/1 és 723/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében térítésmentes haszonbérleti szerződés megkötéséhez történő felhatalmazás65/2016. (IV. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 28.)66/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet megszüntetésére vonatkozó döntés felülvizsgálata67/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás68/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. éves belsőellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés elfogadása69/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti és vállalkozási tervének módosítása70/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
751. hrsz-ú ingatlan megvásárlása71/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodafejlesztés pályázati lehetőségei72/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András utcai 1007/5. hrsz.-ú ingatlan közterület által igénybe vett részletének adásvételi szándékára vonatkozó kérelem elbírálása73/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Sport és Szabadidő Egyesület részére a településnév, valamint a települési címer használatához való hozzájárulás megadása74/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápióvölgye Vadásztársaság beadványa75/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány megkeresése76/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori Rendőrkapitányság 2015.évi beszámolójának elfogadása77/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület 2015. évi beszámolójának elfogadása78/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Csóré Angéla Hajnalka által benyújtott ingatlanrész vásárlási kérelme79/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Javaslat támogatási politika felülvizsgálatára80/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évre vonatkozó támogatási kérelemek elbírálása81/2016. (IV. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok (V. 12.) Rendkívüli82/2016. (V. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának  javaslata83/2016. (V. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
724 hrsz-ú önkormányzati ingatlan művelési költségeinek megtérítésére vonatkozott beadvány84/2016. (V. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 26.)85/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Település egészségügyi ellátásáról szóló 2015. évi beszámolók86/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elllátásáról szóló 2015. évi beszámoló87/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori Gondozási Központ gombai házi-segítségnyújtás szakmai munkájáról készült 2015. évi beszámoló88/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
HAJT-A Csapat Egyesület ismételt megkeresésére89/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás90/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek meghatározása91/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli beszámolója92/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi közbeszerzési statisztikai összegzési kötelezettség teljesítése93/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápióvölgye Vadásztársaság haszonbérleti joga94/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebr. 261 139 belterületi utak, járdák, hidak felújítása”  Rózsa utcai aszfaltburkolat és csapadékvíz elvezetése95/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Major Hagyományőrző Lovas- és Sportegyesület támogatási szerződés módosítás beadvány elbírálásáig a támogatási összeg kiutalásának felfüggesztése96/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 26.)  Zárt97/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Czakó László településüzemeltetési referens98/2016. (V. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 30.)99/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás100/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti- és vállalkozási tervének felülvizsgálata101/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Gombai Gólyafészek Óvoda tájékoztatóját a 2016/2017- es nevelési évről102/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda pedagógiai program módosítása103/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai – II. negyedév104/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal 2015.évi tevékenységéről szóló beszámoló105/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Gomba Községért” Közalapítvány és Közhasznú Szervezet végelszámolásnak megszüntetése és törvényes működésének helyreállítására vonatkozó határozata106/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Dental Kings Global Kft.-Fogászati feladatellátás módosítása107/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vertikál Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésnek módosítása108/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Monor Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek felülvizsgálata109/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
751-752 Hrsz-ú határrendezése110/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester jutalmazása111/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal 2016. évi igazgatási szünete112/2016. (VI. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII. 11.) Rendkívüli113/2016. (VII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebr.: 322 867 az. „Patay József u. (Hrsz. 133) alsó végén lévő, Kölcsey Ferenc utcával összekötő zsalukő oldalfalas – lépcsős járdával egybeépített vízelvezető árok károsodása” 114/2016. (VII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpark kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása115/2016. (VII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kulturális Örökség Napja programsorozathoz való csatlakozás116/2016. (VII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 08.)117/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településszerkezeti terv módosítása – Gomba118/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 0223 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata119/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésének elhalasztása120/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
752 hrsz-ú ingatlan értékesítésére új határidő megjelölése121/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt – Költségvetési kitekintő határozat122/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt – Fejlesztési hitel felvétel123/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt – Fejlesztési hitel felvételéhez költségfedezet biztosítása124/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 08.) Zárt125/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának 574.046-3/2016. ügyszámú végzése és a 62/2016. (III. 31.) képviselő-testületi határozat kiegészítése126/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészség Sportpark Program kialakítására vonatkozó 115/2016. (VII. 11.) képviselő-testületi határozat visszavonása127/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészség Sportpark Program keretében 2 (kettő) gombai sportpark kialakítására pályázatot benyújtása128/2016. (VIII. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 24.) Zárt129/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben benyújtott kifogás – 6 tartózkodással hozott döntés130/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben benyújtott kifogás megváltoztatására irányuló határozati javaslat – 6 tartózkodással hozott döntést.131/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Választókerület országgyűlési képviselőjénél a termőföldre vonatkozó adás-vételi ügyletek tárgyában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozottállásfoglalása ellen a Képviselő-testülethez benyújtott kifogás elbírálására vonatkozó törvényi szabályozás megváltoztatásának kezdeményezése132/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 24.) Rendkívüli133/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt – közbeszerzési eljárás megindítása134/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évi szociális célú tűzifa programban történő részvétel135/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői indítvány – 2017. évi Nyárbúcsúztató programtervének előkészítése – 2016. októberi ülésre136/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Major Hagyományőrző Lovas- és Sportegyesületet pályázati eljárás keretében jóváhagyott támogatás visszavonása137/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Major Hagyományőrző Lovas- és Sportegyesületet által szervezett VIII. Pega Pata Parádé támogatása138/2016. (VIII. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 07.) Zárt139/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kósa Attila képviselő érintettség bejelentése140/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kósa Attila képviselő érintettsége alapján a szavazásból történő kizárása141/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03537-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben Pete Levente Sándor gombai lakos által benyújtott kifogásra vonatkozó elutasítás142/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben Csonka Jenő gombai lakos által benyújtott kifogásra vonatkozó – állásfoglalás megváltoztatása143/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben Csonka Jenő gombai lakos által benyújtott kifogásra vonatkozó elutasítás144/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben Csonka Jenő gombai lakos által benyújtott kifogása145/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 07.) Rendkívüli146/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás147/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás148/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
752 hrsz-ú ingatlan értékesítési ajánlata149/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
658/2 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlat150/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt – Közbeszerzési pályázat eredményhirdetése151/2016. (IX. 07.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 29.)152/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás153/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi tájékoztatójának felülvizsgálata154/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Októberi soros ülés időpontjának egy héttel történő előrehozatala155/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet nevének és alapító okiratának módosítása156/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai – III. negyedév157/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási Szabályzat egységes szerkezetben158/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda beszámolóját a 2015/2016-os nevelési év beszámolója159/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 117/2 hrsz-ú ingatlan adásvétele160/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Dózsa György utca 11/c. szám alatt található ingatlan állagmegóvására tett intézkedés161/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utca végi ingatlanok hasznosítása162/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rákóczi Ferenc utca 32. szám alatti ingatlan albérletbe adásra történő előkészítés163/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázatokon való részvétel164/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Értéktár Bizottság létrehozása165/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Földmérési és Távérzékelési Intézet által – Gomba község ortofotójának elkészítése166/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 29.) Zárt167/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóth József képviselő érintettségére vonatkozó bejelentése168/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóth József érintettsége alapján a szavazásból történő kizárása169/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03540-10/2016., valamint PE01-03549-10/2016. iktatószámú állásfoglalásával szemben Pete István valamint Németh Tamás gombai lakos által benyújtott kifogás170/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti jogviszony meghosszabbítása – Schachay Szilvia171/2016. (IX. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 20.)172/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat – a Szüreti mulatság szervezésével kapcsolatban173/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat – a település film forgatással kapcsolatban174/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat – a Gombai Sport Egyesület támogatására – sportöltöző kivitelezési munkálataira175/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás176/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett főzőkonyha gazdálkodásának bemutatására benyújtott tájékoztató elfogadása177/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati rendelet módosítás – Elektronikus ügyintézésről szóló178/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati rendelet módosítás – Településképi rendelet megalkotásának jogszabályi előírásairól szóló tájékoztató179/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti jogviszony meghosszabbítása 2016-12-31. – Schachay Szilvia180/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Álláshirdetések megjelentetésére vonatkozó javaslat – kultúrális feladatellátás181/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási Szabályzat egységes szerkezetének véglegesítése182/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása183/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Baráth Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről készült jelentés tudomásul vétele184/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester felhatalmazása a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására185/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Baráth Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről készült jelentés – További adatszolgáltatásra felhívás186/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség, mint a Fáy András Református Általános Iskola és Művészeti Iskola fenntartójának kérelme – az iskolabővítés vázlatterve alapján a tervezési programot elfogadására187/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség, mint a Fáy András Református Általános Iskola és Művészeti Iskola fenntartójának kérelme – a településközponti vegyes terület határának kiterjesztése a teljes tervezési területre188/2016. (X. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 4.) Zárt189/2016. (X1. 4.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Külterületi 0115/20 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatos kifüggesztés elbírálására vonatkozó határozati javaslatra érkező módosító indítvány190/2016. (X1. 4.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-04940-12/2016. iktatószámú állásfoglalásával szemben Csonka Jenő gombai lakos által benyújtott kifogás191/2016. (X1. 4.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 24.) Zárt192/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Fehér Norbert művelődésszervező193/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése- Schachay Szilvia194/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 24.)195/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Baráth Temetkezés Kft. adatszolgáltatására való felhívása196/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat – zöldséges üzlet átköltöztetése és a posta épület állagmegóvása197/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás198/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak felülvizsgálata199/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása200/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzatának 2017. évi rendezvényterve201/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása202/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat – közalkalmazottak és köztisztviselők részére év végi jutalomkeret meghatározása203/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat – Polgármester jutalmazása204/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor város Városközpontra vonatkozó településrendezési eszközök módosításának véleményezése205/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Úri Község új településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítésének előzetes tájékoztatás szakaszához kapcsolódó véleményezése206/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása207/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi segítségnyújtásra vonatkozóan a feladatellátási szerződés módosítása208/2016. (X1. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 15.)209/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás210/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 2017. évi belsőellenőrzési terv211/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat – a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének kiegészítése212/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület 2017. évi munkaterve213/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai – IV. negyedév214/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása215/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjének a 2017. évi költségvetésre tett javaslata216/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiemelt rendezvények jegyzéke217/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jegyzéke218/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való részvétel219/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása220/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött Rendezvényház bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása221/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése222/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi tevékenységről szóló 2016. évi beszámoló elfogadása223/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
UPC Kft. általi – optikai hálózat kialakítása során településképi értékvédelem224/2016. (X1I. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA