2017. évi Határozatok

Napirendi pontok elfogadása (I. 03.) Rendkívüli nyilvános ülés1/2017. (I. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
PM ONKORMUT 2016 kódszámú pályázati felhívási alapján a pályázat benyújtása2/2017. (I. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (I. 03.) Rendkívüli zárt ülés3/2017. (I. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Egri-Borbás Bernadett könyvtáros4/2017. (I. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (I. 19.)5/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Lehota Vilmos érintettségének bejelentése6/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Lehota Vilmos szavazásból történő kizárása7/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása8/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Péter érintettségének bejelentése9/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Péter szavazásból történő kizárása10/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása11/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester a tiszteletdíj egy részéről, valamint a költségtérítés teljes összegéről történő lemondása12/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi költségvetés tervezésére javasolt irányelvek – béren kívüli juttatások visszavonása13/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évi költségvetés tervezésén alapuló képviselői tisztelet díj elvetése14/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi költségvetés tervezésére javasolt irányelvek – képviselői tisztelet díj visszavonása, kapcsolódó rendelet hatályon kívül helyezése15/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi költségvetés tervezésére javasolt irányelvek – dologi kiadások fűnyíró-elv szerinti 5%-os csökkentése16/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi költségvetés tervezésére javasolt irányelvek – egyedi döntéssel nem érintett, további tételeket együttes elfogadása17/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi költségvetés tervezésére javasolt irányelvek – polgármester falhatalmazása tárgyaláson való képviseletre18/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi feljesztési hitelfelvétel – ingatlan fedezet bizotsíta19/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
PM_ONKORMUT_2016 pályázati felhívás kóddal megjelent, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívás20/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falinaptár nyomdai költségeinek biztosítása21/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiemelt rendezvények jegyzékének módosítása22/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jegyzékének módosítása23/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (I. 19.) Zárt ülés24/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.28.102/2016/3. számú végzésben foglalt nyilatkozattételi felhívás25/2017. (I. 19.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 03.) Rendkívüli nyilvános ülés26/2017. (II. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Feladat-ellátási szerződés kiegészítése – Magfalváért Egyesület27/2017. (II. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Feladat-ellátási szerződés – Magfalváért Egyesület28/2017. (II. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 09.)29/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás30/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyása31/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi vállalkozási tervének jóváhagyása32/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés módosítása33/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jegyzői kiegészítés – Költségvetés előirányzatainak módosítására34/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi költségvetési kitekintő határozat35/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda felvételi időpontjának jóváhagyása36/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása37/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány felhívása – hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának szervezése38/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Stratégiai Ellenőrzési terve 2017-2020. év39/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 09.)  Zárt ülés40/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásokra érkező kifogásokat – külterület 0115/15 hrsz; 0286/29 hrsz;41/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzatnál támogatott foglalkoztatás – Tóth Csaba42/2017. (II. 09.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 15.) Rendkívüli nyílvános ülés43/2017. (III. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtása44/2017. (III. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori Rendőrkapitányság Zahorecz Sándor rendőr-alezredes kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésének támogatása45/2017. (III. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 23.)46/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – PMKI Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységére vonatkozóan47/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás48/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
DAKÖV Kft. 2016. évi beszámoló napirendre tűzése49/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Jókai M. u. 8. – Értékesítésre tett javaslat50/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Együttmegállapodás felülvizsgálata – Gombai Református Egyházközség51/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzata módosítása52/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi közbeszerzési terv készítésének mellőzése53/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás beszámoló – I. negyedév54/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés módosítás – Egri-Borbás Bernadett könyvtáros55/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis Maior támogatási igény – Ady Endre utca 3. sz. ingatlan előtt, 81. hrsz56/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis Maior támogatási igény – Polgármesteri Hivatal udvarán (719 hrsz.) és a 722/3 hrsz.57/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba-Bénye határrendezésére vonatkozó javaslat58/2017. (III. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 27.)59/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás60/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. éves belsőellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés elfogadása61/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-3 havi teljesítéséről és az általános működési indokoltságról szóló tájékoztató62/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évi közbeszerzési statisztikai összegzésének elfogadása63/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jelleg nélküli címelem-elnevezések és közút elnevezések elfogadása64/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2016. évi beszámolója65/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetője által készített közbiztonsági beszámoló66/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Gombai Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámoló67/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Polgárőr község”  pályázat benyújtása68/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Gombai 443 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlat – Hegedűs Sándor69/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére benyújtott tervezési ajánlat – A.D.U Építészeti Iroda Kft.70/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete XX. szakmai találkozójának 2018. évi szervezésére vonatkozó felkérés támogatása71/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Együttműködési megállapodás – Gombai Sport és Szabadidő Egyesület72/2017. (IV. 27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 25.)73/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Emergency Service Kft. orvosi ügyeleti ellátás74/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás75/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Egészségház (házi orvos, fogorvos, védőnő)76/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Monori Gondozási Központ (HSZG)77/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Gyermekjóléti ellátás (  Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Monor Szolgálat gombai illetékesség, Önkormányzat)78/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Polgármesteri Hivatal79/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli beszámoló80/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatellátása 2018-tól81/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Boros Lajos kérelme – Rákóczi u. 10. –  Közútkezelői hozzájárulás megadása82/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Együttműködési megállapodás – Tápiómenti Tömegsport Alapítvány (TTA)83/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Világháborús emlékmű pályázat támogatásának elbírálásáról tájékoztatás84/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének elrendelése85/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület június havi soros ülés időpontjának megváltoztatása86/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület június havi soros ülésének napirendbővítése87/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 25.) Zárt88/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Jókai M. u. 8. – Önkormányzati ingatlan értékesítése89/2017. (V. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottságba delegált gombai tagok megválasztása90/2017. (VI. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottság tagjaira tett javaslat91/2017. (VI. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatási határrendezést előkészítő bizottság feladataként meghatározott tájékoztató elkészítésének határideje92/2017. (VI. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 22.)93/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás94/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Monor Szolgálata által augusztusban Gombán szervezett tábor költségeinek támogatása95/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2017. évi Pega Pata Parádé tárgyévi pénzügyi támogatására vonatkozó kérelem96/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-5 havi teljesítéséről szóló tájékoztató97/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda 2017/2018-sa nevelési évének előkészítésére vonatkozó tájékoztató98/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás beszámoló – II. negyedév99/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata100/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Települési kisfilm és a Nyárbúcsúztató előkészítéséről szóló tájékoztató101/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Jókai M. u. 8. alatti önkormányuzati ingatlan adásvételi szándék nyilatkozata102/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási adatszolgáltatáshoz kapcsolódó pályázati kiírásról szóló tájékoztató103/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás104/2017. (VI. 22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII. 03.) Rendkívüli105/2017. (VII. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati  támogatásának igénylése106/2017. (VII. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII. 20.) Rendkívüli107/2017. (VII. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás108/2017. (VII. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Külterületi ingatlanok, tanyák elnevezése109/2017. (VII. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Földművelésügyi Minisztérium által lovas rendezvény szervezésére tekintettel biztosított támogatásra vonatkozó tájékoztatás110/2017. (VII. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 21.) Rendkívüli111/2017. (IX. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása112/2017. (IX. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázaton való részvétel113/2017. (IX. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 28.)114/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás115/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal támogatott foglalkoztatással történő szakember utánpótlás biztosítása116/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-8 havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása117/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Gombai Gólyafészek Óvoda 2016/2017-es nevelési év118/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda 2017/2018-évre vonatkozó munkaterv elfogadása119/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer bevezetésének tudomásul vétele120/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda dolgozóinak tapasztalatai alapján a bényei-kávai óvodák fenntartóinak megkeresése121/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás beszámoló – III. negyedév122/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról123/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés124/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye, Kodály Zoltán utcai lakosok által benyújtott kérelme125/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
704/2 hrsz-ú, természetben 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 26. szám előtt található ingatlan előtti kocsibejáró és áteresz építésére vonatkozó kérelem126/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
696 hrsz-ú út megjelölésű ingatlan – 695 hrsz-ú és 0163/1 hrsz-ú ingatlan közé – beékelődött szakaszának megvásárlására irányuló vételi szándék127/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
658/3 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó vételi ajánlat128/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községi Közműves Ivóvízellátó Rendszer (GMB-IV) 2018.-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása, valamint a Monor Térségi Közműves Szennyvízelvezető Rendszer (MNR-SZV) 2018.-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása129/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pátria Takarékszövetkezet bezárására vonatkozó tiltakozó levél megküldése130/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 28.) Zárt131/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
93 hrsz-ú ingatlan 9/10-ed tulajdoni illetőségre vonatkozó vételi ajánlat132/2017. (IX. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 26.)133/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Jókai u. 8. bérlő vételi szándékáról történő nyilatkoztatás134/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság javaslata – Magyar Kultúra Napja program 2018 évi támogatása135/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság javaslata – Felsőfarkasd vonatkozásában szociális diagnózis elkészíttetésére136/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás137/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközséggel – a működési- és felhalmozási támogatások tárgyában – megkezdett tárgyalások folytatása138/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testületi munkaterv módosítása – településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet véleményezési felületre történő feltöltése előtti tárgyalása érdekében rendkívüli ülés megtartása139/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata140/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás eljárását tartalmazó szabályzat141/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó értékelés kiegészítése142/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
VEKOP-7.2.2-17. kódszámú pályázati felhívás – Monorierdő Község Önkormányzatával történő együttműködési megállapodás megkötése143/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Elektromos moped és gáztűzhely állam általi ingyenes tulajdonba adása144/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – belterületi 658/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére145/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – külterületi 0115/20 hrsz-ú ingatlan kapcsán megindult
8.K.27106/2017. számú perben tett nyilatkozat
146/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – belterületi 124/1 hrsz-ú ingatlan 24/160-ad tulajdoni illetőségének Gomba Község Önkormányzat részére történő ajándékozás elfogadása147/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 497/42 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási szerződés aláírásához történő felhatalmazás148/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Elbirtoklási eljárás megindítására: gombai 99, 102, 103, 105, 148, 149 és 152 hrsz.149/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Vételi ajánlat kérése a 95, 96 és 143 hrsz-ú ingatlanokra150/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – Bódi Károly nyilatkozat tételre történő felhívása151/2017. (X. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 08.) rendkívüli ülés152/2017. (XI. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településképi rendelettervezet véleményezésére vonatkozó javaslat153/2017. (XI. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésére vonatkozó javaslat154/2017. (XI. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 23.)155/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás156/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Dani Tamás és társai felperesek által – Gomba Község Önkormányzata alperes ellen személyiségi jog megsértése iránt indított perben a jogerős ítélet ellen a felülvizsgálati kérelem benyújtása157/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Reklámfelület adóztatás szabályainak kidolgozására vonatkozó indítvány158/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság javaslata – Telekadó mértékének módosítására vonatkozó indítvány159/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság javaslat – Szociális rendelet módosítására vonatkozó indítvány160/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlanokra megállapított bérleti díjak felülvizsgálata161/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2018. évi belsőellenőrzési terv előkészítése162/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása163/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság javaslata – az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletével céltartalékként nyilvántartott előirányzat átcsoportosítása164/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-10 havi teljesítéséről szóló tájékoztató165/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság javaslata – 2018. évi rendezvényterv kiegészítésére vonatkozó módosító indítvány166/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzat 2018. évi rendezvényterve167/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2018. évi települési naptár elkészítése168/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítás szavazásának rendje169/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás 1. számú módosítása170/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet elrendelése171/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Elbirtoklási eljárás megindítása172/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 2017. év végi jutalomkeret biztosítására vonatkozó javaslat elutasítása173/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai vállalkozói kör összefogása174/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jegyzői javaslat – vezetői szint nélküli jutalmazás költségvetési fedezetének biztosítása175/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői indítvány – 175/2017. (XI. 23.) határozattal jóváhagyott keret 3,5 M Ft-ra történő kiegészítés176/2017. (XI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 14.)177/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló, döntésvégrehajtásról tájékoztatás178/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása179/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról szóló rendelet tervezetének kiegészítése180/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közszolgáltatási szerződés módosítása – GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel általános közfeladat ellátására vonatkozóan181/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása182/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2018. évi kiemelt rendezvények jegyzékének kiegészítése183/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2018. évi Kiemelt rendezvények jegyzéke184/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2018. évi Támogatott rendezvények jegyzéke185/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás beszámoló – IV. negyedév186/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Útpadka kialakítására vonatkozó kérelem – 695 hrsz.187/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 658/4 hrsz188/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – belterületi 658/4 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó vételi ajánlat189/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 466 hrsz190/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 472/5 hrsz191/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 490/1 hrsz192/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 593/1 hrsz193/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 658/4-10 hrsz194/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 666 hrsz195/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 772 hrsz196/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása – 900 hrsz197/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok – önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok árának kialakítása198/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bethlen Gábor Alapkezelő által – a Gomba Gólyafészek Óvodát érintő – pályázat benyújtása199/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 14.) zárt200/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„GOMBA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslat201/2017. (XII. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA