2015. évi Határozatok

Napirendi pontok elfogadása – 2015.01.14.1/2015. (I. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior az. 237 396 –  kérelem benyújtása2/2015. (I. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda közalkalmazottainak cafetéria jutattása3/2015. (I. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat alkalmazottainak cafetéria jutattása4/2015. (I. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. dolgozóinak cafetéria jutattása5/2015. (I. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti-üzleti szerződés módosítása6/2015. (I. 14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – 2015.01.29.7/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló elfogadása8/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati tájékoztatási kötelezettség9//2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház igénybevétele – Két- háromoldalú megállapodás10/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház igénybevételi rendszerének módosítása11/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása12/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatása13/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi adókról szóló rendelettervezet elfogadása14/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közszolgáltatások végzésére kizárólagos jog15/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közszolgáltatások végézésére kizárólagos jogról szóló rendelet módosítása16/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft.-vel kötött kizárólagos közszolgáltatási szerződés17/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. 2013. évi belső ellenőri jelentés elfogadása18/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. teleülésüzemeltetési feladatok19/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Törvényességi felhívás – Közterület elnevezés20/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiemelt rendezvények jegyzéke21/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jegyzéke22/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Haszonbérlet 772 hrsz. – Ölvedi János23/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség 2014. évi fejlesztési-, és beruházási tervének elfogadása24/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke Ferenc utca helyszíni szemléje25/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Lovas hagyományőrző felvonulás26/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – 2015.01.29. – zárt27/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Álláspályázat elbírálás – közösségi animátor28/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Takács Brigitta29/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Álláspályázat elbírálása – könyvtáros30/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Kiss Máté csaba31/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Sziva Beáta32/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Sziva Beáta32/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Álláshely elbírálás – Műszaki- fenntartási alkalmazott33/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Chikán Zoltán34/2015. (I. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – 2015.02.26.35/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló elfogadása 2015.02.26.36/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
DAKÖV Kft. megkeresése – Ivóvízminőség romlása37/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezei őrszolgálat létesítésének lehetőségei38/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelettervezet módosítása39/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása40/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata41/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai kastélyok tulajdonosainak megkeresésére42/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi vállalkozási tervének jóváhagyása43/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. meghatározott feladatai44/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása45/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – 2015.02.26. zárt46/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti felmentés – dr. Zimonyi Károlyné47/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása48/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása49/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda SZMSZ módosítása50/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda felvételi időpontjának meghatározása51/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálása52/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközpont rendezésére beérkezett ötletpályázatok előminősítése – Gubán Sándor közreműködőkénti felkérése53/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközpont rendezésére beérkezett ötletpályázatok előminősítéshez kapcsolódó feladatok54/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bírósági ülnökök jelölése55/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Herbordus díjra vonatkozó rendelet módosítás56/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület által benyújtott kérelem57/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása58/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyása59/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabér megállapítása60/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Cucina Italiana Kft. tulajdonosváltása és az új tulajdonos kérelme61/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal kötendő helyhasználati szerződés elfogadása62/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Települési marketing csomag összeállítására vonatkozó javaslat63/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozás64/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Siménfalvával történő testvér-települési kapcsolatfelvétel65/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanrész ajándékozása önkormányzat részére – 0189/4 hrsz – Fitus Lajosné66/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pálinkaversenyen önkormányzati különdíj adományozása67/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó fenntartási és hasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében földmérői megbízási szerződés68/2015. (II. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – III.26.69/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása – 2015.03.26.70/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi közbeszerzési terv elfogadása71/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközpont rendezés – Ötletpályázat elbírálása72/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet megszüntetése73/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás – 2015. tavasz74/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezei őrszolgálat megszervezése75/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan – 0189/4 hrsz. hasznosítása76/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház klimatizálása77/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert bővítése78/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Lovas hagyományőrző felvonulás szervezése79/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 2015. évi önköltségi és térítési díjak felülvizsgálata Gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés80/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi önköltségének és térítési díjak felülvizsgálata – GTÜ Kft.81/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sipos Lajosné ajándékozási szándékának visszavonása82/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Település számára felajánlott vízjáték83/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖZVILL bérleti szerződés lejárta84/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása85/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy-túra – Tápiómenti Tömegsport Alapítvány támogatási kérelme86/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház házirendjének módosítása87/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatás támogatásának elutasítása88/2015. (III. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – IV. 23.89/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása90/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2014.évi zárszámadási jelentéshez kapcsolódó – Szép és Ép Fogak Kft. rezsi költségtartozása91/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Nonprofit Kft. – 2014. évi számviteli beszámoló és közhasznúság elfogadásának elhalasztása92/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló -Közbiztonság – Monori Rendőrkapitányság93/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság94/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása – 2015.04.23.95/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó lámpatest vásárlása96/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai utcai gyalogátkelő tanulmánytervének elkészíttetése97/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. költségvetési módosító rendelet módosítása98/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztése99/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló – Gombai Polgárőr Egyesület100/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület részére a településnév használatához való hozzájárulás101/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2014. évi közbeszerzési statisztikai összegzés102/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Települési veszélyelhárítási terv elfogadása103/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Németh Tamás által benyújtott – a Pega Pata Parádé támogatására irányuló – kérelem egyszeri támogatása104/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Németh Tamás által benyújtott – a Pega Pata Parádé támogatására irányuló – kérelem határozati javaslatának módosítása105/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Németh Tamás által benyújtott – a Pega Pata Parádé támogatására irányuló- kérelem106/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház SzMSz felülvizsgálata107/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior – ebr: 248 270 – Bercsényi utcai vízelvezető árok károsodása miatti pályázat benyújtása108/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Haszonbérlet – 880/1 hrsz. – Szűcs Sándor109/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior –  ebr:213 452 és a 228 731   – közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadása110/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közvilágítási karbantartási szerződés kötés a Lanzo Kft-vel111/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda fejlesztési pályázatának benyújtása112/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. tanyabusz pályázata113/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. tanyagondnoki szakmai programjának kiegészítése114/2015. (IV. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – V.05.115/2015. (V. 05.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda fejlesztési pályázatához fedezet biztosítása116/2015. (V. 05.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Hunland Farm Kft. támogatói nyilatkozat kéreleme117/2015. (V. 05.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – V.12.118/2015. (V. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Local Agenda 21 – Fenntartható fejlődés Helyi Programja119/2015. (V. 12.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása – V. 18.120/2015. (V. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogorvosi praxisjog adás-vételi szerződés121/2015. (V. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződés122/2015. (V. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának szervezése123/2015. (V. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V.28.)124/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi alapellátás beszámolóinak elfogadása125/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekvédelmi beszámolók elfogadása126/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadása127/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének elfogadása128/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség miatti szavazásból történő kizárás129/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jutalomkeret biztosítása130/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása131/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámoló elfogadása132/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása133/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Háromoldalú megállapodás jóváhagyása (temetőfenntartás)134/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterületi térfigyelő rendszerre vonatkozó rendőrségi együttműködési megállapodás véleményeztetése135/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító javaslat elfogadása (mezei őrszolgálat)136/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezei őrszolgálat megszervezésének előkészítése137/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőr Község pályázat támogatása138/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior közbeszerzés ajánlattevőinek kijelölése139/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nyári aerobik tábor szervezés támogatása140/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai tálalókonyha pályázat benyújtása141/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Igazgatási szünet meghatározása142/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása143/2015. (V. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 8.)144/2015. (VI. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fejlesztési pályázatok benyújtása (Egészségház külső szigetelés, Óvoda tornaszoba, Rózsa utca felújítás)145/2015. (VI. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ovi-foci pályázat benyújtásának véleményeztetése146/2015. (VI. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 23.)147/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Forrásfeltárási pályázat eredmény megállapítása (elutasító döntés)148/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Forrásfeltárási pályázat eredmény megállapítása (nyertes kihirdetése)149/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása (VI. 23.)150/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Étkeztetési szolgáltatási önköltség megállapításának tudomásul vétele151/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodás megkötése152/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület együttműködési megállapodásának módosítása153/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Adatvédelmi szabályzat elfogadása (közterületi térfigyelő rendszer)154/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 23. zárt ülés)155/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének elfogadása156/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre tekintettel kizárás szavazásból157/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóthné Szegedi Judit intézményvezetői kinevezése158/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beszámoló elfogadása159/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai létszámkeret bővítés jóváhagyása160/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ovi-foci Alapítványhoz pályázat benyújtása161/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció jóváhagyása162/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata163/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása164/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása165/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása166/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati beszámoló jóváhagyása167/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása (Kósa Attila)168/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
ITS megalapozó vizsgálat fedezet elutasítás169/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítás jóváhagyása170/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóparti hulladékkezeléshez kapcsolódó ingatlanvásárlási igény elutasítása171/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior helyreállítási munkákhoz kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során (Dankó Pista u.)172/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nyári gyermekétkeztetés étkezési térítési díjának támogatása173/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Külterületi utak tulajdonjogszerzésére vonatkozó nyilatkozat174/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kapitányságvezetői kinevezéssel történő egyetértés175/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya házirend elfogadása176/2015. (VI. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 10.)177/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása – vízóra akna és vízvezeték építés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása178/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízhálózat egyes szakaszainak körvezeték építés tervezésének ajánlatkérésére vonatkozó műszaki tartalomra irányuló javaslat módosító indítványa179/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízhálózat egyes szakaszainak körvezeték építés tervezésének ajánlatkérése180/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápióság község településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatában való partnerségi részvétel181/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester, Lehota Vilmos érintettségre vonatkozó bejelentése182/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester, Lehota Vilmos szavazásból történő kizárása183/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester jutalmazására vonatkozó javaslat elfogadása184/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat kültéri ülőhelyeinek bővítése185/2015. (VIII. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 26.) Zárt186/2015. (VIII. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogás megvitatása187/2015. (VIII. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogás megvitatása188/2015. (VIII. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 15.) Zárt189/2015. (IX. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogás megvitatása190/2015. (IX. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 15.)191/2015. (IX. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP -“Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása – vízóra akna és vízvezeték építés” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntése192/2015. (IX. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. likviditási hitelfelvételének jóváhagyása193/2015. (IX. 15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 23.)194/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása (IX. 23.)195/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás196/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. féléves egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolójának jóváhagyása197/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. féléves egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolójának jóváhagyása – Közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása198/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása199/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató – Tanyagondnoki busz beszerzéséhez az ÁFA-ként jelentkező kiadás
200/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI igazgatója által a 2014/2015-ös tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2015/2016-os tanév előkészítéséről benyújtott tájékoztatója201/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás – 2015. ősz202/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterület-kezelési követelményeinek megállapítása203/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Sipos Lajosné jogi képviselője által benyújtott kérelem204/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezei őrszolgálat megszervezésére vonatkozó gazdálkodói véleményekről készült tájékoztató205/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozási javaslat206/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó szerződés207/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási-tudományi Karával történő megállapodás tervezetének elfogadása208/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítása209/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda házirendjének elfogadása210/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda munkatervének elfogadása211/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kihelyezett közúti jelzőtábla elhelyezésének felülvizsgálata212/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közúti sebességjelző eszköz beszerzésének kezdeményezése213/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 23.) Zárt214/2015. (IX. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-02674-4/2015. számú állásfoglalásánka megvitatása215/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 14.) RK216/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP – kivitelezési vállalkozási szerződés 2. számú módosítása217/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kakuk Tibor gombai lakos által kezdeményezett ajándékozási szerződés218/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület a 2015. évi munkatervében október 29. napjára tervezett ülésnapot áthelyezése219/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Őszi kerti növényi maradványok összegyűjtése220/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 21.)221/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása222/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község középületeinek állami és nemzeti ünnepeken, valamint egyéb alkalommal történő fellobogózása223/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatának elhalasztása224/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház működéséről szóló tájékoztató225/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP- körvezeték építés közbeszerzés megindítása226/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatosan beérkezett nyilatkozatok227/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fodrász üzlet bérleti jogviszony felmondása228/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fodrász épület jövőbeni hasznosításának napirendre tűzése229/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Péter érintettségre vonatkozó bejelentése230/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Péter érintettségre vonatkozó bejelentése okán a szavazásból történő kizárása231/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
önkormányzat vásárlási szándéka 729 hrsz-ú ingatlan232/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás társulási keretek között történő ellátása233/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyeleti ellátást biztosító önkormányzati tulajdonú gépjármű cseréje234/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tópartra vezető út karbantartása235/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Zsaruellátó program támogatása236/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület együttműködési megállapodás237/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 21.) ZÁRT238/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Kovács Csongor239/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés – Ölvedi János240/2015. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 04.)241/2015. (XI. 04.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest megye önálló régióvá alakításának kezdeményezése NUTS2242/2015. (XI. 04.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bűnmegelőzési pályázat243/2015. (XI. 04.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 17.)244/2015. (XI. 17.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP- körvezeték építés közbeszerzés lezárása245/2015. (XI. 17.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 26.)246/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 HAJT-A Csapat egyesületi tagságból adódó rendkívüli tagdíj befizetési kötelezettségről247/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló a Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, polgármesteri tájékoztató248/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kósa Attila, képviselő által érintettségére vonatkozó bejelentése249/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kósa Attila, képviselő szavazásból történő kizárása250/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és költségvetési szerveivel jogviszonyban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére év végi jutalomkeret meghatározása251/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Lehota Vilmos, polgármester érintettségére vonatkozó bejelentés252/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Lehota Vilmos, polgármester szavazásból történő kizárása253/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottságnak a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslata254/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatója255/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. 1-10. havi gazdálkodási tájékoztatója256/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálata257/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzatának Támogatási Politikája258/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Községi rendezvény (2016-12-31.) szilveszteri bál259/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Községi ünnepség színhelye (2016-08-20.) 260/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat 2016. évi rendezvényterve261/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása262/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Safranyik Krisztián 2217 Gomba, Dózsa György u. 11/c. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelme263/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fodrász üzlet – 1051/4 időszakos hasznosítására vonatkozó pénzügyi bizottsági javaslat264/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Péter, alpolgármester érintettségére vonatkozó bejelentése265/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Péter, alpolgármester szavazásból történő kizárásra vonatkozó kérése266/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fodrász üzlet 1051/4 és a 729 hrsz-ú ingatlan együttes hasznosításának lehetősége267/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Gomba Községért” Közalapítvány és Közhasznú Szervezet megszüntetésére irányuló javaslat268/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi alapellátási körzet meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet előkészítése269/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vegyes fogászati alapellátási körzet székhelye270/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szabályzat módosítása271/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi közbeszerzési tervének módosítása272/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior EBR42 az.: 290 255 – Arany J. u hrsz: 810, 811273/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior EBR42 az.: 290 256 – Ady E. utca (81 hrsz.) és a Kölcsey u. 13. (77 hrsz.)274/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása275/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán” elnevezésű ajánlati felhívása276/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
NUTS-besorolásra vonatkozó jogszabályi kritériumok277/2015. (XI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 16.)278/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XII. 16.)279/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési döntéshozatal (hulladékgazdálkodás)280/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv jóváhagyása 2016.281/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi beszámoló elfogadása282/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiemelt rendezvények jóváhagyása283/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jóváhagyása284/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (munkaterv)285/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv elfogadása 2016.286/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárási tájékoztató elfogadása IV. negyedév287/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri jelentés elfogadása GTÜ Kft. utóellenőrzés288/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Igazgatási szünet jóváhagyása289/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportszervásárlásra döntés TTA adományból290/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
HAJT-A Csapat megkeresése felelős döntéshozatal érdekében291/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 16.) zárt ülés292/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés elfogadása293/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazásban történő részvétel melletti döntés érintettséggel294/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Díszpolgári cím adományozása295/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Örsyné Gecser Tímea rendkívüli támogatása296/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kardosné Habenicht Viktória rendkívüli támogatása297/2015. (XII. 16.)UGRÁS A HATÁROZATRA