2014. évi Határozat

Napirendi pontok jóváhagyása (I.9.)1/2014. (I. 9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció módosítása – mérnöki feladatok2/2014. (I. 9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció módosítása – projektmenedzseri feladatok3/2014. (I. 9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány szociális tűzifa rendeletalkotás napirendi pontra vételre4/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok jóváhagyása (I.23.)5/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása6/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közösségellenes magatartások szabályozási környezetéről tájékoztató elfogadása7/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv elfogadása – 2014.8/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportfejlesztési koncepció módosítása9/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepciós kitűzések módosítása10/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kisajátítási eljárás megindítása (606/2 hrsz)11/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendeletmódosítás előkészítésére felkérés12/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Mezőgazdasági Szövetkezet részére válasz13/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Értékbecslés készítésre felhatalmazás14/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékgazdálkodási pályázat benyújtása15/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz-pályázat PR feladatok beszerzési eljárás eredményhirdetése16/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház SZMSZ módosítás17/2014. (I. 23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok jóváhagyása (I.29.)18/2014. (I. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eredményhirdetés – mérnöki feladatok19/2014. (I. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eredményhirdetés – projektmenedzseri feladatok20/2014. (I. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 13.)21/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft üzleti tervének elfogadása22/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása23/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda cafetéria szabályzatának tudomásul vétele24/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati cafetéria szabályzat elfogadása25/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház munkaidőkeret csökkentési javaslat elutasítás26/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési kitekintő határozat27/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tűzoltósági beszámoló elfogadása28/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodafejlesztési pályázat benyújtása29/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II. 13.)30/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása31/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai takarítási szünet meghatározása32/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beíratási időszak jóváhagyása33/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
BM EU Önerő Alap pályázat benyújtása34/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolójának, elszámolásának és fejlesztési tervének jóváhagyása35/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító javaslat elfogadása36/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
I. világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtása37/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelem elutasítása38/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan résztulajdon vásárlása (806 hrsz)39/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan felajánlás elfogadására döntéshozatal40/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Mozgóárusok díjfizetésére javaslat kidolgozása41/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 13.) zárt ülés42/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fellebbezés elbírálása43/2014. (II. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása44/2014. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Étkeztetéshez kapcsolódó döntések45/2014. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Benkő Szilvia közalkalmazotti kinevezése46/2014. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai SNI ellátás finanszírozása47/2014. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása (nemzetiségi választás)48/2014. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vár utcai buszöböl költségfedezetének biztosítása49/2014. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hajta-A Csapat Egyesület feladatellátásának támogatása50/2014. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szándéknyilatkozat kiadása51/2014. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.13.)52/2014. (III. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása53/2014. (III. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Goodwill Consulting megbízási szerződésének jóváhagyása54/2014. (III. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.20.)55/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása56/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítványról döntés57/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítványról döntés58/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szolgáltatási önköltség megállapítása59/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. megállapodás felülvizsgálata60/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása61/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Aljegyzői pályázat kiírása62/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok eladási árának meghatározása63/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok előtt eladást hirdető tábla elhelyezése64/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület részére gázzsámoly juttatása65/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Somogyi Józsefné  haszonbérleti kérelmének elbírálása66/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Miszlay András haszonbérleti kérelmének elbírálása67/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szűcs Sándor  haszonbérleti kérelmének elbírálása68/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kálmán András haszonbérleti kérelmének elbírálása69/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András mellszobor újbóli felállításának támogatási70/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (helyhasználati szerződés)71/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (helyhasználati szerződés)72/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal kötendő helyhasználati szerződés jóváhagyása73/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekalakítás (93 hrsz)74/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Győri Jánossal történő megállapodás75/2014. (III. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház cafetéria szabályzatának jóváhagyása76/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése77/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői indítvány jóváhagyása (CBA)78/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház emeleti lépcső alatti részének polcozása79/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 27.) 80/2014. (III. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás (1049/2 hrsz)81/2014. (III. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (Civilház bérleti díj)82/2014. (III. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház helyiségeire vonatkozó bérleti díj megállapítás módosítása83/2014. (III. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 10.)84/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2013. éves belsőellenőrzésekről készült jelentés elfogadása85/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása86/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2013. évi közbeszerzési statisztika összegzés87/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére pályázat benyújtása88/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Miszlay Anettel adásvételi szerződéskötés jóváhagyása89/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrségi beszámoló elfogadása90/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi beszámoló elfogadása91/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejáráson tapasztaltakról szóló tájékoztató elfogadása92/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Herkules Zoltán kérelmének elbírálása93/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatása94/2014. (IV. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 10.)95/2014. (IV. 10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan adásvétele – Rózsa utca 10.96/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány97/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlására történő felajánlása98/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 07.)99/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utca közműfejlesztés finanszírozása100/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda vizesblokk felújítás finanszírozása101/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert sportöltőző tovább építés finanszírozása102/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház klimatizációs rendszerének kiépítése103/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert és a Községháza előtti parkvilágítás finanszírozása104/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kölcsey utca és Rózsa utca – vis maior pályázat105/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gazdasági társasági telephely vásárlás finanszírozása106/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti ingatlan vásárlás előkészítése107/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft beszámoló elfogadása108/2014. (V.  07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 29.)109/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Labdarugó pálya kerítés építés sürgetése110/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása111/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás beszámoló elfogadása112/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Talajterhelési díjjal kapcsolatos 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elutasítása113/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló114/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális-karitatív gyermeküdültetés támogatása115/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke Ferenc utcai lakosok kérelmének elutasítása116/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház -SZMSZ módosítás117/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház -SZMSZ módosítás előkészítése118/2014. (V.  29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület támogatása119/2014. (V. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Református Egyházközség fenntartójának tájékoztatója120/2014. (V. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Brand Sec Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. akciójának támogatása121/2014. (V. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft beruházási tervének elfogadása122/2014. (V. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rákóczi út 35. sz. alatt lévő üzlethelyiség bérleti felhívása123/2014. (V. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatsi határrendezésére ad-hoc bizottság létrehozása124/2014. (V. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 29.) zárt ülés125/2014. (V. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fellebbezés elbírálása126/2014. (V. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 11.)127/2014. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendkívüli önkormányzati támogatási kérelem benyújtása128/2014. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hunland Farm Kft dolgozói kérelmének megvitatása129/2014. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 19.)130/2014. (VI. 19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Földbérleti pályázatok elbírálása131/2014. (VI. 19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 26.)132/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi beszámolók elfogadása133/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása134/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelése135/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda beszámolója a 2013/2014-es nevelési évről136/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda tervezete a 2014/2015-ös nevelési évre137/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása138/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány munkaidőn kívül házasságkötésre139/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány anyakönyvvezetői díjazás140/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány anyakönyvi rendeletalkotáshoz141/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány anyakönyvi rendelet normaszövegének módosítása142/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány külső helyszín feltételeinek biztosítására143/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány átszámozásra144/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház-IKSZT SZMSZ módosítás145/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főzőkonyha belsőellenőrzés beszámolója146/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület támogatása147/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye HÉSZ módosítás148/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan értékesítése – Rózsa utca 10.149/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkáltatói támogatás megállapítása150/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Péteri HÉSZ módosítás151/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Korona emlékmű javítása152/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gépjármű árverésen történő részvéte153/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai alapján meghatározott feladatok154/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlanok értékbecslése155/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jutalom megállapítása156/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 26.) -ZÁRT157/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Olesnyák János fellebbezése158/2014. (VI. 26.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 01.)159/2014. (VIII. 01.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális segítő álláshely megszüntetése160/2014. (VIII. 01.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szervezési referens álláshely létrehozás161/2014. (VIII. 01.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke F. u. 1. (736/6 hrsz.) alatti ingatlan vételi ajánlata162/2014. (VIII. 01.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása163/2014. (VIII. 01.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 28.)164/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabó Gyula képviselő érintettségének tudomásulvétel165/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabó Gyula képviselő szavazásból kizárása166/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjainak megválasztása167/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása168/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Zsuzsanna, intézményvezető közalkalmazotti lemondása169/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
ELT-172 forg. rendszámú gépjármű módosító indítvány170/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
ELT-172 forg. rendszámú gépjármű árverése171/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabó Gyula ingatlan vásárlási kérelme172/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke F. u. 1. (736/6.hrsz.) alatti ingatlan értékbecslése173/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda gyógypedagógus alkalmazása174/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan adásvétele – Jókai u. 8.175/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – Önkormányzati intézményi átmeneti megoldása176/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – GTÜ Nonprofit Közhasznú Kft.-n belüli átmeneti megoldás177/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – Önkormányzati közreműködéssel való működőképessége178/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház működőképességéhez szükséges fedezet biztosítása179/2014. (VIII. 28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 11.)180/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló181/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – Szervezeti struktúrájának módosítása182/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – Szervezeti struktúrájának előkészítése183/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2014.évi költségvetés I. félévi teljesítéséről beszámoló184/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2010-2014. évi választási ciklus eredményei, tapasztalatai185/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház -Belső ellenőrzéséről tájékoztatás186/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI igazgatójának beszámolója187/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai188/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica 2015. – Csatlakozási szándék189/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan opciós bérleti szerződés- Jókai M. u. 8.190/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan bérbeadása – Jókai M. u. 8.191/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027. Tervdokumentáció elkészítése, közbeszerzési eljárás megindítása192/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke F. u. 1. (736/6 hrsz.) alatti ingatlan – Tulajdonrész vásárlása193/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sípos Lajosné megkeresése194/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási szerződések195/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási szerződés – Rendőrség196/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Választási tájékoztatók terjesztéséről197/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Választási tájékoztatók költségviselése198/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti Krónikás mellékletekénti megjelenés199/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Választási tájékoztató készítése200/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház utólagos munkálatai201/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház csapadékelvezetési munkálatihoz fedezet biztosítás202/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportöltöző szerkezetkész befejezése203/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház bérleti szerződés szövegének módosítása204/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
“Itthon vagy- Magyarország Szeretlek!” csatlakozási szándék205/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház- SZMSZ módosítás – nyitvatartási idő206/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – Átmeneti időszak alatti jogkör módosítás207/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kölcsey utca és Rózsa utca – Vis maior munkálatok208/2014. (IX. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 24.)209/2014. (IX. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan bérleti szerződés – Rákóczi F. u. 35/a.210/2014. (IX. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan felújítása – Rákóczi F. u. 35/a.211/2014. (IX. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan bérleti díj felülvizsgálata – Jókai M. u. 8.212/2014. (IX. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak felülvizsgálata213/2014. (IX. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke F. 747. hrsz. vízelvezetése214/2014. (IX. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – SZMSZ módosítás – nyitvatartási idő215/2014. (IX. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közvilágítás korszerűsítés pályázat216/2014. (IX. 24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása217/2014. (X. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális tűzifa támogatási igény benyújtása218/2014. (X. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 08.)219/2014. (X. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior támogatási igény benyújtása (Ady-Dankó utca)220/2014. (X. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízminőség-javítási KEOP pályázat módosított közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció elfogadása221/2014. (X. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 21.)222/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 8.§ (4) bekezdés223/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 11.§ c) pont224/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 15.§ (1) bekezdés a) pont225/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 19.§ – törlés elutasítás226/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 19.§ módosítás227/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 32.§228/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 36.§ (4) bekezdés, 25.§ (1) bekezdés d), 42.§ (1) bekezdés229/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 41.§ (4) bekezdés230/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás – 41.§ (7) bekezdés231/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosító indítványokról döntés232/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ad hoc bizottság létrehozás – Alpolgármester választás233/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester választás234/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester érintettségének megállapítása235/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester szavazásból kizárása236/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester illetményének és költségtérítésnek megállapítása237/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester érintettségének megállapítása238/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester szavazásból kizárása239/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása240/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester tiszteletdíjról/költségtérítésről egy részéről lemondás241/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság elnökének megválasztása242/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság tagjának megválasztása – Tóth József243/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság tagjának megválasztása – Lehoczki Zoltán244/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi segítségnyújtás ellátására javaslat245/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület munkatervének módosítása246/2014. (X. 21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 06.)247/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása248/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Cucina Italiana Kft. bérleti díj kérelme249/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi segítségnyújtás helyzetéről beszámoló250/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
ELT 172 Ford Tranzit árveréséről tájékoztató251/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Karácsonyi díszkivilágítás252/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Talajjavítás Magfalván253/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat részére történő ingatlan ajándékozás254/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskola utcai lakosok petíciója – vízelvezetés255/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat tevékenységéről tájékoztató kérése256/2014. (XI. 06.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 20.)257/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása258/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat SZMSZ módosítása – 15 §. (3) bekezdés259/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
31/2014. (XI. 21.) rendelet módosítása – 7 §. (3) bekezdés260/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása261/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház 2014. december 31. intézményi megszűntetése262/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi belsőellenőrzési terv előkészítése263/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak felülvizsgálata 2015. évre vonatkozóan264/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ötletpályázat kiírására javaslat265/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ötletpályázat kiírása266/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Téli igazgatási szünet elrendelése267/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közös önkormányzat létrehozásának kezdeményezése268/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Elbirtoklás 443 hrsz. – Hegedűs Pál269/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Cucina Italiana Kft. bérleti szerződésének megszüntetése270/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
903/3 hrsz.ingatlan résztulajdon megszerzésére ajánlat – Nyúl Attila271/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
903/3 hrsz. ingatlan vételi ajánlat – Nyúl Attila272/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rákóczi u. 32. ingatlan ajándékozása (145/2 hrsz. és 0284/7 hrsz.)- Sipos Lajosné273/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester érintettségének megállapítása274/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester kizárása275/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester jutalmazása276/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Évvégi személyi juttatások277/2014. (XI. 20.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 03.)278/2014. (XII. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior – Dankó Pista u. 12. támogatási igény benyújtása279/2014. (XII. 03.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 11.)280/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat beszámoló elfogadása281/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi beszámoló282/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló283/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlanon történő fakitermelés284/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testületi köszönetnyilvánítás285/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltató beszámolója286/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közüzemi díjakról tájékoztató287/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényterv kiegészítése 2015. év288/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
 Rendezvényterv 2015. év289/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv 2015. évi szeptemberi ülés kiegészítése290/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv 2015. évi februári ülés kiegészítése291/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv 2015. évi elfogadása292/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai293/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi belső ellenőrzési terv előkészítése294/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház működtetése295/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi-segítségnyújtás feladatellátási megállapodás296/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Strázsa-hegy település rendezési eszközeinek felülvizsgálata297/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan ajándékozási szerződés 0284/7. hrsz  – Sipos Lajosné298/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Projektmenedzsmenti feladat ellátására vonatkozó pályázat kiírás módosítása299/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Projektmenedzsmenti feladat ellátására vonatkozó pályázat határidők300/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan vásárlási szándék halasztás – 752 hrsz.301/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
“Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet tájékoztatója302/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civil Nonprofit Kft. támogatása303/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Hímzőkör Egyesület székhely használata304/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Beruházási előirányzat305/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem – 0247/6. hrsz.306/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 11.) – ZÁRT307/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Ida fellebbezése308/2014. (XII. 11.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 29.) – ZÁRT309/2014. (XII. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP-1.3.0./09-11-2013.0027. – Ajánlattétel érvénytelenítése310/2014. (XII. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP-1.3.0./09-11-2013.0027. –  Közbeszerzési eljárás döntéshozatal311/2014. (XII. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helpynet312/2014. (XII. 29.)UGRÁS A HATÁROZATRA