2013. évi Határozatok

Napirendi pontok jóváhagyása (I.24.)1/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (I. 24.)2/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Díszpolgári címhez társuló kitűző és medalion meghatározása3/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés önkormányzati jogalkotás szakfeladatra4/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés beruházási- és pénzügyi referensi álláshely létrehozására a községgazdálkodási szakfeladaton5/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 2013. február 1-től6/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 2013. július 1-től7/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés Polgármesteri Hivatal szakfeladatain8/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria szabályzat tudomásul vétele Polgármesteri Hivatal9/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés óvodai szakfeladatain10/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria szabályzat jóváhagyása Gólyafészek Óvoda11/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria szabályzat jóváhagyása önkormányzati közalkalmazottakra12/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés munkahelyi étkeztetés szakfeladatra13/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi referensi álláspályázat elfogadása14/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés községgazdálkodási szakfeladatra15/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés család- és nővédelmi gondozás szakfeladatra16/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés szociális étkeztetés szakfeladatra17/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés tanyagondnoki szolgálat szakfeladatra18/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés közfoglalkoztatásra19/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés könyvtári szakfeladatra20/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása szociális koordinátori álláshely létrehozásának kezdetére álláshelyek meghatározása tárgykörben21/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetést megalapozó döntés közművelődési szakfeladatra22/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv jóváhagyása 2013-ra23/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szervezeti célkitűzések meghatározása teljesítmény-követelményekhez24/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Feladat-ellátási szerződésre vonatkozó döntés elhalasztása25/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT nonprofit működési formájának elvetése26/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Intézményalapítási döntés végrehajtásának felfüggesztése27/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása szociális koordinátori álláshely létrehozásának kezdetére intézményalapítási tárgykörben28/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT személyi állományának meghatározása29/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ifjúsági koordinátori munkakör álláspályázatának jóváhagyása30/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj csökkentési kérelem elutasítása31/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kulturális programok költségvetési előirányzatának meghatározása32/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház használati szabályzat elfogadásának elnapolása33/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület támogatási szerződés módosítási kérelmének jóváhagyása34/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Együttműködési megállapodás a Gombai Polgárőr Egyesülettel35/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti kérelem elbírálása (tetepusztai zártkerti ingatlanra)36/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jogalkotásról szóló törvény alapján hatályát vesztett önkormányzati rendeletekről szóló tájékoztató elfogadása37/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata38/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert bővítés tervezetének előkészítése39/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárkai településrész-rehabilitáció beavatkozási tervének előkészítése40/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vállalkozásfejlesztési program előkészítése41/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közvélemény-kutatás előkészítése42/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemere Huba utcai ingatlanvásárlás előkészítése43/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közüzemi díjhátralék behajtás44/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemere Huba utcai ingatlanvásárlás ügyében döntés elnapolás45/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT biztonságtechnikai rendszer kiépítéséhez előirányzat biztosítás46/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP pályázati konstrukció keretében Egészségház homlokzat felújítás és kazáncsere pályázat előkészítése47/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP pályázati konstrukció keretében közvilágítás korszerűsítés pályázat előkészítése48/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (I. 24.) zárt ülés49/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Elek Csaba áthelyezési megállapodás jóváhagyása50/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Elek Csaba közalkalmazotti kinevezése51/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Détári-Lukács Ágnes áthelyezése52/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása Molnár Zsuzsanna kinevezési időpontjának kezdetére53/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Zsuzsanna közalkalmazotti kinevezése54/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Márta Ilona közalkalmazotti kinevezése55/2013. (I.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 14.)56/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Székely zászló kitűzése a Községházára57/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II. 14.)58/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL Zrt beszámolóinak elfogadása59/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai nyári nyitva tartás előterjesztői indítvány elutasítása60/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda nyári nyitva tartásának meghatározása61/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beíratás időpontjainak meghatározása62/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolai beíratás időpontjainak tudomásul vétele63/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány alapító okirata módosítására vonatkozó döntés elhalasztása64/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Névpályázatok eredménytelenné nyilvánítása65/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgálati szerződés megkötésére felhatalmazás66/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház használati szabályzata elfogadásának elnapolása67/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség iskolai felhalmozási célú támogatás elszámolásának elfogadása68/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj csökkentési kérelem elutasítása69/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT térelválasztó rács pótelőirányzat biztosítása70/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárkai településrész rehabilitációhoz geodéziai felmérés71/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárkai  geodéziai felmérés terület meghatározása72/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárkai településrész házi ingatlankataszterének elkészítése73/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Elővásárlási jogot biztosító önkormányzati rendelet előkészítése74/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Építési tilalmat elrendelő önkormányzati rendelet előkészítése75/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás előkészítésére árajánlat kérés76/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárkai terület szemétlerakás megszüntetése77/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (zárt ülés II. 15.)78/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kavalecz András közalkalmazotti kinevezése79/2013. (II. 14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 20.)80/2013. (II. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Úri KSK működési területe kibővítésének támogatása81/2013. (II. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosító indítványának támogatása82/2013. (II. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása83/2013. (II. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatának napirendre vétele84/2013. (II. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 20.) zárt ülés85/2013. (II. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi referensi pályázat eredménytelenné nyilvánítása86/2013. (II. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 28.) zárt ülés87/2013. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tőzsérné Szemők Judit közalkalmazotti kinevezése88/2013. (II. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 7.)89/2013. (III. 7.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Úri KSK pályázati támogató nyilatkozata és önerő biztosítás a focipálya kerítés építéséhez90/2013. (III. 7.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 21.)91/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (III. 21.)92/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (Rendezvényház használati szabályzat)93/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház használati szabályzat elfogadása94/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Elővásárlási jog meghatározása (Iskola u. – Jókai u. között)95/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Elővásárlási jog meghatározása (Deési Pál u. – Kenyeres-kert között)96/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési éves összegzés elfogadása 2012.97/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri éves jelentés elfogadása 2012.98/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Intézményalapítás – Civilház99/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybenyújtás100/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítás101/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási koncepció módosítása102/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás103/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Beruházási terv beavatkozásainak és prioritási csoportjainak elfogadása104/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tetepusztai ingatlan bérbeadására döntés elhalasztása105/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati feladat-ellátási szerződés módosítása106/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert bővítése107/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vállalkozásfejlesztési koncepció felülvizsgálata108/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közvélemény-kutatási kérdőív előkészítése109/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterület-felügyelet létrehozásáról szóló tájékoztató110/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Nonprofit Kft alapítás szándéknyilatkozat111/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szűcs Sándor haszonbérleti kérelem jóváhagyása112/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP II. forduló pályázati döntés113/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Átadások szervezése114/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Nagyszurdiki útjavítás kezdeményezése115/2013. (III. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 26.)116/2013. (III. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítványok elfogadása117/2013. (III. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési módosítás előkészítése118/2013. (III. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 11.)119/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IV. 11.)120/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepció elfogadása 2014. év121/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (közművelődési rendelet)122/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (Civilház SZMSZ)123/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér alapító okirat módosítás124/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása125/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Non-profit Kft alapítás előkészítése126/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor érintettség bejelentésének elfogadása127/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibort érintettségre tekintettel a testület a szavazásból nem zárta ki128/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanyagondnoki beszámoló elfogadása129/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális szövetkezet alakulásának támogatása130/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális szövetkezet névhasználati hozzájárulás131/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház intézményvezetői pályázat kiírása132/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatási határozat módosítása133/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP pályázati határozat módosítása134/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szántó ingatlan hasznosítása 0228/17 hrsz135/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása136/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Térségi társulási megállapodások felülvizsgálata137/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szántó ingatlan hasznosítása 3437 és 3438 hrsz-ek138/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határon átnyúló pályázat előkészítése139/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Leader pályázatok előkészítése140/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Külterületi és zárkerti művelhető ingatlanok felmérése141/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 11.) zárt ülés142/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Zsuzsanna kinevezése143/2013. (IV. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 26.)144/2013. (IV. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat visszavonása 138/2013. (IV. 11.)145/2013. (IV. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Miszlai András haszonbérleti szerződése146/2013. (IV. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat visszavonása 135/2013. (IV. 11.)147/2013. (IV. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kálmán András haszonbérleti szerződése148/2013. (IV. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bódi Károllyal megállapodás megkötése149/2013. (IV. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rendezvényterem tetőablak kiépítése150/2013. (IV. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodabővítési pályázat151/2013. (IV. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 22.)152/2013. (V. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Nonprofit Kft alapítás előkészítése153/2013. (V. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi-segítségnyújtás megszervezése154/2013. (V. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok módosítása a májusi ülésre155/2013. (V. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 30.)156/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (V. 30.)157/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi beszámolók elfogadása158/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadása159/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Állattartási rendelet felülvizsgálata160/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvagyon alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása161/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi beszámoló elfogadása162/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Feladatfinanszírozás szakfeladatonkénti egyenlegéről szóló tájékoztató elfogadása163/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány alapító okirat módosításának elfogadása164/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Esélyegyenlőségi program előkészítése165/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz társulási megállapodás módosítása166/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (GTÜ alapító okirat)167/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft alapító okirata168/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (rendőrségi beszámoló határozatához)169/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (rendőrségi beszámoló határozatához)170/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrségi beszámoló elfogadása171/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági lakossági kezdeményezés továbbítása172/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekvédelmi beszámolók elfogadása173/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Könyvtári feladatellátás átszervezése174/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor képviselői mandátumról történő lemondása175/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Lóvontatású tűzoltókocsi adományozása176/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány a Hunland Farm Kft támogató nyilatkozatához177/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hunland Farm Kft támogató nyilatkozata178/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendkívüli ülés összehívására döntés179/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány tetepusztai ingatlan tulajdonjogi rendezésére vonatkozó határozathoz180/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tetepusztai ingatlan tulajdonjog rendezése181/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
MOL iparűzési adóbevallás ellenőrzése182/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi-segítségnyújtás megszervezése183/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 30.) zárt ülés184/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor ügyvezető díjazása185/2013. (V. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 11.)186/2013. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabó Gyula támogató nyilatkozata187/2013. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Leader pályázat támogatása (kamerarendszer)188/2013. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Leader pályázat támogatása (nyárbúcsúztató)189/2013. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Leader pályázat támogatása (sportöltöző)190/2013. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai út szintmódosítása191/2013. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ alapító okirat kiegészítés192/2013. (VI. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása193/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Petrik Zita szociális- és gyámügyi bizottsági taggá választása194/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Petrik Zita pénzügyi bizottsági taggá választása195/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (VI. 27.)196/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
MOL iparűzési adó visszafizetés halasztási kérelem197/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
MOL iparűzési adóellenőrzése198/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (tervtanácsi rendelet)199/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (előterjesztői) elfogadása (tervtanácsi rendelet)200/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Általános iskolai étkeztetés általános költség átvállalása201/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai étkeztetés általános költség térítése a GTÜ Kft felé202/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális étkeztetés szakmai program felülvizsgálata203/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Piacrendelet alkotás elhalasztása204/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Társulási megállapodás beolvadással történő megszüntetése (háziorvosi ügyelet)205/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Társulási megállapodás beolvadással történő megszüntetése (Főépítészi Társulás)206/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítása207/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda beszámoló elfogadása208/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda következő nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása209/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda IMIP elfogadása210/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítás elfogadása211/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda dolgozóinak étkezési hozzájárulás kiterjesztése212/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása213/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft üzleti tervének elfogadása és megkötendő megállapodások és szerződés jóváhagyása214/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (előterjesztői) elfogadása (étkeztetés)215/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Étkeztetési szolgáltatási díjak jóváhagyása216/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház helyiségeinek bérleti díj meghatározása217/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Családsegítő szolgálat nyári tábor támogatása218/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi-segítségnyújtás feladatellátása július 1-től219/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Zsuzsanna intézményvezetői kinevezése220/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (Opi Clean Team Bt válasz)221/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Opi Clean Team Bt rendezvényszervezése222/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub székhelyhasználat jóváhagyása223/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub névhasználat jóváhagyása224/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Lovasáldás támogatása225/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest megyei projektkutatáshoz adatfeltöltés226/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Köztisztviselői munkavégzés elismerése227/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jutalom megállapítása228/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester részére szabadság jóváhagyása229/2013. (VI. 27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII. 11.)230/2013. (VII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft alapító okirat módosítása231/2013. (VII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP pályázat – ivóvízmű telep építéshez tulajdonosi hozzájárulások232/2013. (VII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 12.)233/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló elfogadása (2013. I. féléves)234/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX. 12.)235/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai előirányzat módosítási javaslat elutasítása236/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Piac nyitvatartási idejének meghatározása237/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (piacrendelet)238/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Piaci helypénz összegének meghatározása239/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Piacüzemeltetési szabályzat szövegezésének jóváhagyása240/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Piaci helyhasználati szerződés szövegezésének jóváhagyása241/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanyagondnoki szolgálat szakmai program szövegezésének módosításáról szakmai vélemény kérése242/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány jóváhagyása (köszönet nyilvánítás FARÁI AMI)243/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatójának tudomásul vétele244/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tervezési szerződésre felhatalmazás (Papárka)245/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításra felhatalmazás246/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (bérleti-üzemeltetésbe alvállalkozói bevonás)247/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Piac bérleti-üzemeltetési szerződés a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel248/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KMB irodára használati jog alapítás a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal249/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tájékoztató elfogadása iparűzési adóellenőrzés elmaradásról250/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai közművesítés ajándékozási szerződéshez kapcsolódó jelzálogjog kiváltás fedezetének biztosítása251/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testületi döntések visszavonása (étkeztetés)252/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesülettel megállapodás jóváhagyása a szüreti mulatság megszervezésére253/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rózsa utcai ingatlanrész értékesítés (547 és 548 hrsz)254/2013. (IX. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 30.)255/2013. (IX. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás256/2013. (IX. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft által fizetendő bérleti díj összegének meghatározása257/2013. (IX. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház felhatalmazás szerződéskötésre az ELMÜ_ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft-vel258/2013. (IX. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai együttes étkezés támogatása259/2013. (IX. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adóvégrehajtói státusz iránti igény elutasítása260/2013. (IX. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (X. 10.)261/2013. (X. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális tűzifa vásárlás önrész fedezet biztosítása262/2013. (X. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 24.)263/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (X. 24.)264/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Téli közfoglalkoztatás létszámkeret biztosítás265/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv elfogadása – 2014266/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása267/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető díjazásának megállapítása268/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kisajátítási eljárás megindítása (606/2 hrsz)269/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés előszerződés kötésre felhatalmazás                    (19 és 20 hrsz)270/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozatok visszavonása271/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adóhátralékosok adatainak közzététele272/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
ASP-hez történő csatlakozás273/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó irányítói és járműüzemeltetési költség támogatása274/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai kisajátítás folytatása275/2013. (X. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 21.)276/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
I-III. negyedéves tájékoztató elfogadása277/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepció 2014. év278/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft időszaki beszámolási kötelezettsége, valamint hivatalai negyedéves falubejárási tájékoztató279/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XI. 21.)280/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak szinten tartása 2014-ben281/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főzőkonyha belső-ellenőri jelentés elfogadása282/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal belső-ellenőri jelentés elfogadása283/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényterv bővítés a szüreti felvonulással284/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényterv elfogadása 2014.285/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérmaradvány felhasználás286/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 21.) zárt ülés287/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány a Bursa Hungarica ösztöndíj összegének megállapítására288/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása289/2013. (XI. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 12.)290/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XII. 12.)291/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltatói beszámoló elfogadása292/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi beszámoló elfogadása293/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (szociális rendelet)294/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (hulladékkezelési szerződés – időtartam)295/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (hulladékkezelési szerződés – tisztes haszon)296/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gerje-Forrás Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés jóváhagyása297/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kövál Zrt-vel kötendő folyékony hulladékszállítási szerződés jóváhagyása298/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (avar égetési időpontok)299/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közüzemi díjakról szóló tájékoztató elfogadása300/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (rendeletalkotási felkérésre)301/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv – 2014.302/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművesítési hozzájárulás összegének megállapítása303/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Beszámoló auditálás (2 évente)304/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi szakértői tevékenységre vonatkozó szerződés305/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hivatali falubejárási tájékoztató elfogadása306/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Törvényességi felhívás elfogadása (hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés)307/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekétkeztetési Koncepció elfogadása308/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület székehelyhasználata309/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház időszaki beszámolási kötelezettsége310/2013. (XII. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása311/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása312/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízpályázat – mérnöki feladatok ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása313/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízpályázat – projektmendzseri feladatok ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása314/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízpályázat – PR feladatok ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása315/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ajánlattételi felhívás kiküldése (KEOP – mérnöki feladatok)316/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ajánlattételi felhívás kiküldése (KEOP – projektmendzseri feladatok)317/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ajánlattételi felhívás kiküldése (KEOP – PR feladatok)318/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gerje-Forrás Kft-vel kötött szerződés szövegezésének módosításáról tájékoztatás jóváhagyása319/2013. (XII. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA