2012. évi Határozatok

Napirendi pontok jóváhagyása (I.19.)1/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Létszámfejlesztés jóváhagyása (Polgármesteri Hivatal)2/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterületi munkavégzésről beszámoló előírása3/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása (Polgármesteri Hivatal)4/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egységes Közszolgálati Szabályzat módosítása5/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása (önkormányzati közalkalmazottak és munkavállaók)6/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai közalkalmazottak étkezési hozzájárulása és Cafetéria Szabályzat jóváhagyása (Gólyafészek Óvoda)7/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bértervezéshez iránymutatás8/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bértervezéshez iránymutatás9/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének elvetése10/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának napirendre tűzése11/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási rendelet felülvizsgálatának napirendre tűzése12/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás előkészítése13/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utca végén támfal szerkezetépítés jóváhagyása14/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rozsdamentes korlátépítés jóváhagyása15/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház melletti lapostető szigetelés jóváhagyása16/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rendezvényterem székvásárlás költségfedezet jóváhagyása17/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rendezvényterem világítás költségfedezet jóváhagyása18/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda létszámtúllépés engedélyezése19/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda SZMSZ módosítás jóváhagyása20/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Zártsorú beépítési javaslat a 729 hrsz-ú ingatlanon21/2012. (I.19.)) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlás előkészítésére felhatalmazás22/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Művelődésszervező februári programtervének jóváhagyása23/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Keretbiztosítéki jelzálogszerződés módosításának kezdeményezése24/2012. (I.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II.9.)25/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek 2012-től 2015-ig26/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.9.)27/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (vagyonrendelet)28/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI működési célú támogatása29/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI felhalmozási  célú támogatása30/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai takarítási szünet jóváhagyása31/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beíratási időszak jóváhagyása32/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolai beíratási időszak tudomásul vétele33/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv jóváhagyása – 2012.34/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Teljesítménykövetelményhez szervezeti célok jóváhagyása35/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása36/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása37/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekalakítás jóváhagyása (6/3, 6/4, 6/5 és 7 hrsz-ok)38/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekalakítási döntés módosítása (tópart – úthasználati jogcím)39/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Népzenei dupla CD kiadásának támogatása40/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása41/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanulmányterv 1. változatának elvetése42/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanulmányterv 2. változatának elvetése43/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésre történő kijelölése (20 hrsz)44/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésre történő kijelölése (19 hrsz)45/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésre történő kijelölése (490/1 hrsz)46/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésre történő kijelölése (538/1 hrsz)47/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati kezelőegység értékesítése48/2012. (II.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.22.)49/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása50/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház befejezéséhez előirányzat biztosítás51/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (talajterhelési díj rendelet)52/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (talajterhelési díj rendelet)53/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak módosítása54/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Térségi víziközmű szolgáltatók megalakulásának támogatása55/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori HÉSZ módosításról vélemény alkotás56/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése57/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrkapitányság személyi változás támogatása58/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi közbiztonsági központ kialakítására pályázat benyújtása59/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportinfrastruktúra-fejlesztésre pályázat benyújtása60/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportkoncepció módosítása61/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rally verseny szervezéshez hozzájárulás62/2012. (III.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 12.)63/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása64/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IV.12.)65/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító javaslat elfogadása (szociális rendelet módosítás)66/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító javaslat elfogadása (szociális rendelet módosítás)67/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági beszámoló elfogadása68//2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi beszámoló elfogadása69/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás70/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás jóváhagyása71/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda IMIP értékelés elfogadása72/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása 2011. év73/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri összefoglaló jelentés 2011. év74/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szabályzat elfogadása75/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda belsőellenőri jelentés elfogadása76/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlanok értékesítése77/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítása78/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közös Hivatal létrehozásának kezdeményezése79/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása80/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati OEP finanszírozás elszámolása81/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi szociális gondozó személyi juttatás pótfinanszírozása82/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szűcs Sándor földhaszonbérleti szerződése83/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Földváriné Táborhegyi Zsuzsanna tetepusztai ingatlanbérlemény iránti kérelmének elbírálása84/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Somogyi Józsefné földhaszonbérleti szerződése85/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház rendezvényterem bérleti szerződés tervezetének jóváhagyása86/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház bérleti díj megállapítása87/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület támogatása88/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Aljegyzői pályázat kiírásának jóváhagyása89/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Mezőgazdasági Termelőszövetkezet felhívása a HÉSZ betatására90/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele91/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szerződés módosítás Bercsényi utcai ingatlan vásárláshoz kapcsolódó határidő meghosszabbításra92/2012. (IV.12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V.23.)93/2012. (V.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Műszaki ellenőrök díjazásával kapcsolatos piacfelmérés94/2012. (V.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás megindítása a Szemők Balázs tér felújítására és a régi főzőkonyha homlokzat felújítására95/2012. (V.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás megindítása az IKSZT kivitelezésére96/2012. (V.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés ügyben döntéshozatal elhalasztása97/2012. (V.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés ügyben döntéshozatal elhalasztása98/2012. (V.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Földhivatali vizsgálat kezdeményezése99/2012. (V.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI.14.) nyílt ülés100/2012. (VI.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
1956-os emlékmű áthelyezése101/2012. (VI.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közöshivatal kialakításának előkészítése Bénye Község Önkormányzatával102/2012. (VI.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI.14.) zárt ülés103/2012. (VI.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának jóváhagyása104/2012. (VI.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 27.)105/2012. (VI.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
DAKÖV Kft társasági szerződés elfogadása106/2012. (VI.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL Zrt üzemeltetési időszak alatti hibáinak feltárása107/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 28.)108/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi beszámolók elfogadása109/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Surmanné Nagy Krisztina szakmai teljesítményének elismerése110/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (VI. 28.)111/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolai gyermekétkeztetés általános költségének átvállalása112/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényházban étkezés biztosítására szolgáltatási szerződéskötési kötelezettség113/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda beszámolójának elfogadása114/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda kollektívája szakmai teljesítményének elismerése115/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI tájékoztatójának véleményezése116/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kávai közös hivatal kezdeményezésére testületi állásfoglalás117/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pinceperhez kapcsolódó kártérítési érték meghatározása118/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kávai HÉSZ módosítás támogatása119/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor Strázsa-hegy HÉSZ módosítás támogatása120/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek tagjaira vonatkozó tájékoztatás tudomásul vétele121/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közköltségen történő eltemetésre vonatkozó árajánlatok tudomásul vétele122/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Utca és házszámtáblák hiányának pótlása123/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (tóparti hulladékkezelési gyakorlat)124/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóparti hulladékkezelési gyakorlat változtatási igényének felmérése125/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés126/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés127/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés128/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés129/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés130/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés131/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés132/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Lenkovics László vételi ajánlat visszavonásának tudomásul vétele133/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fehérgyolcs Alapítvány működéséhez önkormányzati hozzájárulás134/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ előírásainak betartása135/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabad pénzeszköz kezelése (lekötés)136/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda létszámtúllépésének jóváhagyása137/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda házirendjének jóváhagyása138/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyása139/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési tevékenység I. félévi beszámolójának elfogadása140/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fotópályázat kiírása141/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szabályzat módosítása142/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT építéséhez pótelőirányzat biztosítása143/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT közbeszerzési eljárás eredményhirdetése144/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlás a KEOP pályázat megvalósításához145/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Patay József utcai szögtámfal építés közbeszerzési eljárásának megindítása146/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ybl Diákközösség termelési gyakorlatának támogatása147/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jutalom megállapítása148/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (VI. 28.) zárt ülésen149/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
dr. Veres Ildikó aljegyzői kinevezése150/2012. (VI.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII. 11.)151/2012. (VII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
DAKÖV Kft-vel víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása152/2012. (VII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
DAKÖV Kft-vel szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása153/2012. (VII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati rendelő klimatizálása154/2012. (VII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés155/2012. (VII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Karbantartási szerződés a 026/2 hrsz-ra vonatkozóan156/2012. (VII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportöltöző tervének kiválasztása157/2012. (VII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (VII. 31.)158/2012. (VII.31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Darvai Róbert közalkalmazotti kinevezése159/2012. (VII.31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 08.)160/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
„Szemők Balázs tér felújítása – piac kialakítás, főzőkonyha homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése161/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
„SZÖGTÁMFAL ÉPÍTÉSE A PATAY J. UTCÁBAN” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése162/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Községháza előkert tervezési ajánlatainak elbírálása163/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői HSZK alapító okirat módosításának jóváhagyása164/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közérdekű önkéntes tevékenység szervezésének jóváhagyása165/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Pata Parádé támogatása166/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan csereszerződésre vonatkozó határozat módosítása167/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közműhálózat előirányzatának átcsoportosítása (elektromos hálózat – út)168/2012. (VIII.08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 30.)169/2012. (VIII.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sulán István közalkalmazotti kinevezése170/2012. (VIII.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.13.171/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Féléves beszámoló elfogadása172/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX. 13.)173/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pótelőirányzat biztosítás (Rendezvényház tolófal)174/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pótelőirányzat biztosítás (Rendezvényház színpadi függöny)175/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pótelőirányzat biztosítás (Rendezvényház gipszkartonozás)176/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (belsőellenőrzési terv)177/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv elfogadása 2013.178/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (2765 hrsz-ú ingatlan 5/8-ad)179/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj csökkentés (Cuccina Italiana Kft)180/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Telephely bejegyzési hozzájárulás (Cuccina Italiana Kft)181/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pótelőirányzat biztosítás (iskola – jubileumi jutalom)182/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kuratóriumi tisztségből való visszahívás (dr. Molnár Lajos)183/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezőgazdasági együttműködés184/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanértékesítési döntés elnapolása185/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (tóparti hulladékkezelés)186/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóparti hulladékkezelés187/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rozmaring Hagyományőrzős Egyesület támogatása a szüreti mulattságok megszervezése céljával188/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Petőfi utcai beadványra válasz189/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kézi- és kosárlabdapálya építés190/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tulajdonközösségi pótlási- karbantartási terv módosítás tudomásul vétele191/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hajt-A Csapat Egyesülethez történő csatlakozás192/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti terület bővítés193/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Birkózó szőnyeg beszerzés194/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóth József bizottsági tagi lemondásának tudomásul vétele195/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 13.) zárt ülés196/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fellebbezés elbírálása197/2012. (IX.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 09.)198/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kézilabdapálya megvalósítása199/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs téri beruházás kiterjesztése200/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Járási ügysegéd biztosítása201/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai ajándékozási szerződések202/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai ingatlanrész megvásárlásának elutasítása203/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai telekrendezés204/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utcai kisajátítás205/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági központ kialakítás (technikai háttér)206/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági központ kialakítás (felújítási munkálatok)207/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbiztonsági központ működtetésére megállapodás előkészítés208/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/37 hrsz-ú ingatlan eladása209/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (HÉSZ módosítás)210/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás előkészítése211/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás elutasítása (Völgy utca)212/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvétel213/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás előkészítése (Rákóczi u. 1.)214/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 09.) zárt ülés215/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Ferencné közalkalmazotti kinevezése216/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Sándorné közalkalmazotti kinevezése217/2012. (X.09.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 31.)218/2012. (X.31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési konzultációs felhívás jóváhagyása219/2012. (X.31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kisajátítás előtti vételár ajánlat (Arató házaspár utca)220/2012. (X.31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.15.)221/2012. (XI. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya építés, Petőfi utcai ároklefedés pótelőirányzat biztosítása222/2012. (XI. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás eredmény hiredetés (Sportpálya, Petőfi utca és Rákóczi utca árok lefedés)223/2012. (XI. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior pályázat benyújtásra döntés (Petőfi utca)224/2012. (XI. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor pénzügyi bizottsági tag választása225/2012. (XI. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.22.)226/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása227/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház emeleti szint világításra pótelőirányzat biztosítása228/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató jóváhagyása229/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepció jóváhagyása – 2013. évi költségvetés230/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetése231/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatás pályázati eljárása232/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak meghatározása 2013-ra. (helyiségek, Tápióvölgye vadásztársaság, faluház)233/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj módosítás (vízművagyon működtetés – Daköv Kft)234/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Temetőfenntartási hozzájárulás meghatározása 2013-ra.235/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház bérleti díj emelés mellőzése236/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szolgáltatási előszerződés tervezet jóváhagyása (Rendezvényház)237/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi tájékoztató elfogadása238/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatási határkiigazítás kezdeményezése239/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri jelentés elfogadása (helyi iparűzési adó)240/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítás jóváhagyása241/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Régiós szétválás kezdeményezése242/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebtenyészeti fellebbezés elutasítása243/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba-Bénye Gazda Egyesület székhelyhasználata244/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Településnév használat jóváhagyása Gomba-Bénye Gazda Egyesület245/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület támogatása246/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Könyvvizsgálói és pénzügyi szakértői megbízás 2013-ra247/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Testvértelepülési kapcsolat felvétele248/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekadományozás elvetése249/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárka területrendezésének előkészítése250/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Év végi juttatás jóváhagyása251/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (2719/1 hrsz.)252/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Petőfi utcai út- és csapadékvíz elvezetés tervezésének jóváhagyása253/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 22.) zárt ülés254/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Titkos szavazás lebonyolítása255/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tag választása256/2012. (XI. 22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 06.)257/2012. (XII. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságkonszolidációban való részvétel258/2012. (XII. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 13.)259/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása260/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közszolgáltatói beszámoló elhalasztása (víz- és szennyvízcsatorna)261/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ledniczki Tibor hulladékkezelési közszolgáltatási beszámoló elfogadása262/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hírös Kft hulladékkezelési közszolgáltatási beszámoló elutasítása263/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési beszámolóval kapcsolatos feladatmeghatározás264/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjemelési javaslat elutasítása265/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás jóváhagyása266/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása267/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás időpontjának meghatározása268/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanyagondnoki beszámoló napirendre tűzése269/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv elfogadása – 2013.270/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényterv – 2013.271/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kitüntetési rendelet felülvizsgálata272/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Létszámbővítés – szociális segítő, konyhai kisegítő273/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hangyás Mihályné karbantartási költség bérleti díjba történő beszámítása274/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása275/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítás jóváhagyása276/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterület elnevezés elutasítása277/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombán élt kiemelkedő tevékenységet végző személyek elismerése278/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Földhivatali határozat (terület kiigazítás) fellebbezése279/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Petőfi utca alsó kivezetés tanulmányterv-rész készíttetése280/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adórendelet módosítás rendkívüli ülésen történő napirendre vétele281/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Papárka területrendezésének előkészítése282/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fotópályázat bírálata283/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kulturális beszámoló véleményezése284/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház emeleti helyiség sportolási célra történő biztosítása285/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 13.) zárt ülés286/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Díszpolgári cím adományozás287/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
“GOMBÁÉRT EMLÉKPLAKETT” adományozás288/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Darvai Róbert Zoltán közalkalmazotti kinevezése289/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sulán István közalkalmazotti kinevezése290/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Viczán József közalkalmazotti kinevezése291/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Intézményalapítás előkészítése292/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Névpályázat kiírás az IKSZT-re és a Rendezvényházra293/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása294/2012. (XII. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 17.)295/2012. (XII. 17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságkonszolidációs határozati felülvizsgálata296/2012. (XII. 17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adósságkonszolidáció297/2012. (XII. 17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 29.)298/2012. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői HSZK alapító okirat és Mikrotérségi társulási megállapodás módosítása299/2012. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 29.) zárt ülés300/2012. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális segítői pályázat elbírálása301/2012. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzesné Jeles Ágnes közalkalmazotti kinevezése302/2012. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hegedűs Józsefné közalkalmazotti kinevezése303/2012. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA