2011. évi Határozatok

Napirendi pontok elfogadása (II.10.)1/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.10.)2/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gazdasági program elfogadása 2010-20143/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egységes Közszolgálati Szabályzat módosítása4/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafeteria szabályzatok jóváhagyása (Gólyafészek Óvoda és önkormányzattal jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavállalók)5/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai közalkalmazottak étkezési térítése6/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi Társulás működési célú támogatása7/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Törvényességi észrevétel újra tárgyalása8/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beíratás (2011/2012) időpontjának jóváhagyása9/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskola első osztályosai beíratási időpontjának (2011/2012) tudomásul vétele10/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv elfogadása 2011.11/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szervezeti célkitűzések meghatározása12/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása13/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása14/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele15/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Törvényességi észrevétel elfogadása (alakuló ülés)16/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás előkészítésről szóló tájékoztató elfogadása17/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sajtótermék alapítása és kiadása18/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Általános iskolai tanulók étkeztetési rezsiköltség átvállalása19/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belterületbe csatolásra vonatkozó döntés elhalasztása (03/38)20/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Haszonbérleti kérelem elutasítása21/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlancsere kezdeményezés (Kenyeres-kert – Szőke Feren u.)22/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hálaszó Alapítvány számadási kötelezettségének meghosszabbítása23/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hálaszó Alapítvány számadási kötelezettségének meghosszabbítása24/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása25/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hirdetmények önkormányzati ingatlanok értékesítésére26/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai u. 8. szám alatti ingatlan értékesítés meghiúsulása27/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Liliom utcai telekingatlan-rész értékesítésének meghiúsulása28/2011. (II.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői módosító indítvány elfogadása (napirendi pont elutasítása)29/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II.24.)30/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Felhatalmazás az ingatlanvásárlásra vonatkozó tárgyalásra31/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szüreti mulatság szervezésére benyújtott pályázat elfogadása és új pályázat kiírása a falunap megszervezésére32/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közösségi színterek érdekeltségnövelő támogatására pályázat benyújtása33/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Könyvtári állománygyarapítás érdekeltségnövelő támogatásának igénylése34/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportkoncepció elfogadása35/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportlétesítmény (labdarugó pálya) fejlesztésére pályázat benyújtása36/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Talajcserére vonatkozó árajánlat elfogadása37/2011. (II.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.24.)38/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat visszavonása (36/2011. (II.24.)39/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportfejlesztési pályázat benyújtása40/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház járdaépítés költségfedezet jóváhagyása41/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház egyéb munkák költségfedezet jóváhagyása42/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Hímzőkör Egyesület névhasználat jóváhagyása43/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
SOM-KE Dental Kft kérelmének megvitatása44/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adóhátralék behajtási előleg jóváhagyása önálló bírósági végrehajtó felé45/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása46/2011. (III.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV.14.)47/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IV.14.)48/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása49/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület működéséről szóló tájékoztató elfogadása50/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (forgalmi rendelet hatálybalépés változtatása)51/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (túlsúlydíj mértékének meghatározása)52/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT tájékoztató elfogadása53/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrségi beszámoló elfogadása54/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatásról szóló tájékoztató elfogadása55/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása (2010)56/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzés összefoglaló jelentés elfogadása (2010)57/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat elfogadása58/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat elfogadása59/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
03/38 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása60/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
MAGFALVÁÉRT Egyesület falunapi pályázatának elfogadása61/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
SOM-KE Dental Kft felszólítása rendelési idő betartására62/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközséggel érvényes megállapodás felülvizsgálatának elnapolása63/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai u. 8. alatti ingatlan értékesítésére kötött előszerződésből eredő kártérítési igény meghatározása64/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
466 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződésének felbontása65/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlási szándék elutasítása66/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Portálfejlesztés67/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti Krónikás önkormányzati kiadvány68/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai telekbeépítés tanulmánytervének elvetése69/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bírósági végrehajtóval kötendő megállapodás jóváhagyása70/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Csordás János és Sztodola András haszonbérleti szerződése71/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai nyári takarítási szünet időszakának meghatározása72/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szűcs Sándor haszonbérleti szerződése73/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tároló építés műszaki ellenőri megbízása74/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bartók Béla utcai ingatlancsere előkészítése75/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényterem szerelőbeton készítés76/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tűzcsap létesítés Kossuth tér 21.77/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai u. 8. szám alatti ingatlan értékesítése78/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Víziközmű projekt előkészítése KEOP 7.1.0./1179/2011. (IV.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V.24.)80/2011. (V.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közszolgáltatási szerződés felfüggesztése (ASA)81/2011. (V.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szakértő megbízása (hulladékkezelési közbeszerzési eljárás)82/2011. (V.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása83/2011. (V.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Víziközmű projekt önerő biztosítása84/2011. (V.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érvényes bérleti díjak felülvizsgálata (Főzőkonyha)85/2011. (V.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközséggel érvényes megállapodás módosítási javaslata86/2011. (V.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti szerződésből eredő bérlő elhelyezési kötelezettség teljesítése87/2011. (V.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (VI.16.)88/2011. (VI.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés elfogadása89/2011. (VI.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés elfogadása90/2011. (VI.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása (hulladékkezelés)91/2011. (VI.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI.30.)92/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (VI.30.)93/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főzőkonyha többletfoglalkoztatásának jóváhagyása94/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi beszámolók elfogadása95/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Térítési díjak változatlanul hagyása96/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beszámoló elfogadása97/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai minőségirányítási program elfogadása98/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Általános iskolai tájékoztató tudomásul vétele99/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri jelentés alapján készített intézkedési terv jóváhagyása100/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálatára vonatkozó döntés101/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő szerződés jóváhagyása102/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ledniczki Tiborral kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása103/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Használt hulladéktároló edények beszerzése104/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékgyűjtő edényzetek használatára állásfoglalás105/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása106/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői társulási megállapodás módosítása107/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs tér 2. sz. alatti ingatlan hasznosítása108/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház tároló födém építésének elhalasztása109/2011. (VI.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII.4.)110/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítványok egységes elfogadása (hulladékgazdálkodási rendelet)111/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közmeghallgatás jóváhagyása VIII. 15-re112/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falumegújítási pályázat végrehajtásának ütemezése113/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás lefolytatása (játszótér építés)114/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Játszótér kiviteli terveinek elkészítése115/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Játszótér műszaki ellenőri feladataira megbízás116/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falumegújítási pályázat menedzsmenti feladatainak ellátására megbízás117/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Játszótér építés ajánlattételi felhívásának elfogadása118/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői HSZK alapító okirat jóváhagyása119/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj elengedés120/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel121/2011. (VIII.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.15.)122/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX.15.)123/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Könyvvizsgálati ellenőrzési és pénzügyi szakértői feladatok ellátása124/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportfejlesztési támogatás önerő biztosítása125/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési beszámoló elfogadása – 2011. I. félév126/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri jelentés javaslatai alapján készült intézkedési terv elfogadása (könyvtár)127/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv elfogadása – 2012.128/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása129/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egyházközséggel kötött megállapodás módosítás megtárgyalásának elnapolása130/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda házirendjének elfogadása131/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítványról döntés (művelős-szervezői álláshely munkaidejének csökkentése)132/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Művelődés-szervezői álláshely pályázati kiírása133/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentésről döntés /Tóth József/134/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentésről döntés /Szabó Gyula/135/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Játszótér építés közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása136/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítési döntés (Jókai u. 21. sz.)137/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítás138/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adóérdekeltségi alap feltöltés139/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fűnyíró traktor beszerzése140/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház – tároló födémszerkezetének betonozására kivitelezői döntés141/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház – rendezvényterem fűtésrendszerének kiépítése142/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közösségi színterek működési szabályzatának módosítása143/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Volt főzőkonyha épületének hasznosítása – Cucina Italiana Kft bérleti igényének kielégítése144/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közúti jelzőtáblák beszerzése145/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
SOM-KE Dental Kft megbízási szerződésének felmondása, előszerződés kötése a fogászati ellátásra146/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázat benyújtás a Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztésére147/2011. (IX.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.28.)148/2011. (IX.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP EU Önerő Alap pályázat benyújtás149/2011. (IX.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázathoz való csatlakozás150/2011. (IX.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása (X.3.)151/2011. (X.3.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői indítvány elvetése (újabb szerződés a SOMKE-DENTAL Kft-vel)152/2011. (X.3.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati közreműködői szerződéskötésre felhatalmazás153/2011. (X.3.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X.25.)154/2011. (X.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati kezelőegység vásárlás155/2011. (X.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Céltartalék felszabadítás156/2011. (X.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház befejező munkálataira előirányzat biztosítás157/2011. (X.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert fejlesztés (pályázatírás, műszaki ellenőrzés megbízási szerződésre felhatalmazás)158/2011. (X.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert fejlesztés (tervezés megbízási szerződésre felhatalmazás)159/2011. (X.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Krea Kortárs Művészeti Iskola szakdolgozati téma hozzájárulás160/2011. (X.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyereskerti pályázat benyújtás161/2011. (X.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.17.)162/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Háromnegyedéves beszámoló elfogadása163/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepció elfogadása – 2012. évi költségvetés164/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepció kiegészítés165/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai un. pinceper kárfelmérése166/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása167/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (gyermekvédelmi rendelethez)168/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (gyermekvédelmi rendelethez)169/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Társult települési főépítész beszámolójának elfogadása170/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (felsőfarkasdi üzlethelyiség bérleti díj)171/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak meghatározása (helyiség)172/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj meghatározás (KÖVÁL vízművagyon)173/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Temetőfenntartási hozzájárulás meghatározása174/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egyházközséggel kötött megállapodás módosítása175/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati praxis adásvétel176/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP ivóvízpályázat közbeszerzési ajánlattételi felhívása177/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízpályázat közbeszerzés elbíráláshoz műszaki szakértő felkérése178/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérmaradvány felosztás179/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica pályázat elbírálás180/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss József polgármester érdemei elismerésének szándéknyilatkozata181/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés elfogadása182/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai elektromos hálózat kiépítés183/2011. (XI.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII.15.)184/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL Zrt beszámolójának elfogadása185/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ledniczki Tibor beszámolójának elfogadása186/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft beszámolójának elfogadása187/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai per által okozott kár188/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása189/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Játszótér építés kivitelezői, műszaki ellenőri számláinak kiegyenlítése190/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Adórendelet változatlanul hagyása191/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadása192/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv jóváhagyás – 2012.193/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői bölcsőde beruházás194/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati közreműködői szerződés megkötése195/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati feladat-ellátási szerződés megkötése196/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati eszköz/anyagbeszerzés megtérítése197/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Étkezési térítési díjak változatlanul hagyása198/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóparti telekhatár rendezés199/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóparti telekhatár rendezés költségfedezete200/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés elfogadása /Tóth József/201/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés elfogadása /Szabó Gyula/202/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás (ivóvíz pályázat)203/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL bérleti díj emelés visszavonása204/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Csatornamű tulajdonközösség pótlási-/felújítási terv elfogadása205/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Játszótér kamerarendszerrel történő védelme206/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának tudomásul vétele207/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII.30.)208/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Takarítógép beszerzése209/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis Maior támogatási kérelem benyújtása (Patay József u. partfalomlás)210/2011. (XII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA