2010. évi Határozatok

Napirendi pontok elfogadása (I.14.)1/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (I.14.)2/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv elfogadása – 20103/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (képviselői juttatási rendelet módosítás előkészítés)4/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (alpolgármesteri tiszteletdíj módosítás előkészítés)5/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (cafeteria keret meghatározás előkészítés)6/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (2010. évi illetményemelés előkészítés)7/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (köztisztviselői juttatási rendelet módosítás előkészítés)8/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés tervezéshez előterjesztői javaslat támogatása (2008 évi döntés folytonosságának biztosítása)9/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvény ház látványterv “A” változatának kiválasztása10/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház tervezési feladatainak jóváhagyása, közbeszerzési szakértő megbízásának előkészítése11/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda takarítási szünet jóváhagyása12/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Köztisztviselői teljesítménykövetelmény szervezeti céljainak meghatározása13/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tetepusztai ingatlan térítésmentes felajánlásának elfogadása (Gúthné Lehota Teréz, Lehota Károly, Lehota Pál)14/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bakó Pál gombai lakos haszonbérleti szerződésének jóváhagyása 2010-re15/2010. (I.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirend elfogadása (II.4.)16/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Műszaki ellenőrzésre kötött keretmegállapodás határozatának felülvizsgálata17/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.4.)18/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása19/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyása20/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egységes Közszolgálati Szabályzat és annak függelékeként elkészített „Gomba Község Polgármesteri Hivatala közszolgálati dolgozóinak béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-ának tudomásul vétele21/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzatával közalkalmazotti és munkajogviszonyban állók 2010. évi béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-ának jóváhagyása22/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvónő, dajka és óvodai konyhai kisegítő munkakörben jogviszonyban álló közalkalmazottak részére természetbeni juttatásként ingyenes étkezés biztosítása23/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 2010. január 1-től24/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri illetmény megállapítása 2010. január 1-től25/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beíratás időpontjának jóváhagyása26/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szakértői megbízás (Rendezvényház)27/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekhatár rendezés jóváhagyása (Katona J. u. – Liliom u. sarok)28/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekhatár rendezés jóváhagyása (Kossuth tér – Petőfi u. – Civilház)29/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Térítésmentes helyiséghasználat választási fórum céljára30/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzatának a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézmény működtetési és fejlesztési terve felülvizsgálatának  jóváhagyása 2010/2011-ig, továbbá Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programja felülvizsgálatának jóváhagyása 2010/2011-ig31/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítás32/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda fejlesztésére pályázat benyújtása                         (1/2010.(I.19.) ÖM rendelet)33/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzat növelésére vonatkozó bizottsági javaslat elutasítása)34/2010. (II.4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása (II.25.)35/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.25.)36/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrségi beszámoló elfogadása37/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önálló körzeti megbízott iránti kezdeményezés támogatása38/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi tájékoztató elfogadása39/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési beszámoló elfogadása40/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítása41/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (SZSZB póttag javaslat)42/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elutasítása (SZSZB póttag törlés)43/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottságok megválasztása44/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány támogatása (üllői határozati javaslat kiegészítése)45/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
32/2010. (II.4.) sz. határozat visszavonása46/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítás47/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllői pályázati szándék tudomásul vétele48/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévre történő beiratkozási időszakának jóváhagyása49/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest megyei Víz- és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának jóváhagyása50/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat visszavonása [2/2005. (II.9.) sz.]51/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
1048 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése és egy részének értékesítése Máté József és Gubek Julianna részére52/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
1048 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése és egy részének értékesítésre történő felajánlása Rubóczki Sándor és neje részére53/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Harabula Sándor ingatlanvásárlásra irányuló kérelmének elutasítása54/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Akácfasor és Arany János utca csapadékvíz elvezetéséhez szükséges terület megvásárlása55/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány támogatása (településközponti tervezés kiterjesztése)56/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközpont környezetrendezési és közlekedési vázlattervének elkészítése57/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány támogatására58/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ felülvizsgálat előkészítése Németh Tamás kezdeményezésére59/2010. (II.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.25.)60/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (III.25.)61/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Családsegítő Szolgálat beszámolójának elfogadása62/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatásról szóló tájékoztató elfogadása63/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv elfogadása – 2010. év64/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor Városi Vízmű ivóvízminőség javítása65/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület pályázatának támogatása66/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tervezési program elfogadása (településközpont tervezés)67/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanértékesítés (752 hrsz)68/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Településrendezési szerződés felbontása (Sat Consulting Kft.)69/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás (földvédelmi járulék)70/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítás-, fejlesztés kivitelezési programja71/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Református Egyházközség és a FARÁI és AMI támogatás elszámolása72/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat módosítás 59/2010.73/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Békési Norbert és Németh Klára bérleti jogviszony meghosszabbítása74/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
„Ivóvízminőség-javítása” című KEOP – 2009 – 1.3.0 kódszámú pályázat75/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
„Ivóvízminőség-javítása” című KEOP – 2009 – 1.3.0 kódszámú pályázathoz Bénye csatlakozásának kezdeményezése76/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Varga Árpád fellebbezés elutasítása77/2010. (III.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV.29.)78/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat biztosítás tűzcsap cseréhez (József A. u – Arató házaspár u. sarok)79/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása80/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. évi belsőellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása81/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tájékoztatójának elfogadása82/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. évi közbeszerzési éves összefoglaló jelentés elfogadása83/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (752 hrsz)84/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása85/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi gyermekvédelmi tájékoztató elfogadása86/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Haszonbérleti szerződés jóváhagyása87/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior támogatási igény benyújtása (Patay J. u. partfalomlás)88/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs tér 2. sz. alatti önkormányzati lakás tárgyában döntés (felmondási lehetőség elutasítása)89/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs tér 2. sz. alatti önkormányzati lakás tárgyában döntés (felmondás mellőzésének elutasítása)90/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemők Balázs tér 2. sz. alatti önkormányzati lakás tárgyában döntés91/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Németh Klára áramdíj részletfizetési engedélye92/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Németh Tamás ingatlan vásárlási kérelmében elvi döntés93/2010. (IV.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V.27.)94/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (V.27.)95/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Emergency Service  Kft beszámolójának elfogadása96/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Állattartási rendelet ismételt napirendre tűzése júniusban97/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének elfogadása98/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda intézményvezetői álláspályázat elbírálása99/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda nevelési program módosítása100/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzat módosítása101/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Állategészségügyi helyzetről szóló tájékoztató elfogadása102/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
A 0115/13 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő  ingatlanrész értékesítésének előkészítése103/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Somogyi Józsefné haszonbérleti szerződése104/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vasadi RSC oktatási intézményen keresztül történő támogatása105/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi beszámolók elfogadása106/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház építés „Vasbetonvázas, zöldtetős rendezvényház építése Gomba Községben” elnevezésű közbeszerzési eljárási ajánlati felhívásának közzététele107/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útépítési szerződés III. ütem szerződés módosítása108/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útépítés során forgalom csillapító küszöbök építése109/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útépítési szerződés IV. ütem szerződés módosítása110/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
“Először a Balatonnál” szociális karitatív gyermeküdültetés támogatása111/2010. (V.27.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI.24.)112/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (VI.24.)113/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (állattartási rendelet)114/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előterjesztői módosító indítvány elfogadása115/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármesteri módosító indítvány elfogadása116/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Étkezési térítési díj felülvizsgálat117/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési intézkedési terv elfogadása118/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda 2009/2010-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása119/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda IMIP-ről szóló tájékoztatójának elfogadása120/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda 2010/2011-es nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása121/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tulajdonközösségi megállapodás módosításának aláírására felhatalmazás122/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jutalom megállapítás123/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlásról döntés  (717/1 hrsz)124/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlásról döntés  (717/2 hrsz)125/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlásról döntés  (717/3 hrsz)126/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tó tisztítás árajánlatának elfogadása127/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gépszállítási költség árajánlatának elfogadása128/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközponti tervhez kapcsolódó munkálatok ütemezésére és költségbecslésére javaslat kérés129/2010. (VI.24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (rendkívüli ülés VII.15.)130/2010. (VII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Forgalomtechnikai övezetek lehatárolása131/2010. (VII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítás V. ütemére vonatkozó szerződés módosítás jóváhagyása132/2010. (VII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ibolya utca és Gombai utca csapadékvíz elvezetés probléma kezelése133/2010. (VII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Temető tereprendezése134/2010. (VII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz minőségjavítási pályázat (KEOP-1.3.0) benyújtása135/2010. (VII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz minőségjavítási pályázat (KEOP-1.3.0) önerő biztosítása136/2010. (VII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Településközponti buszmegálló kijelölése a tervezéshez137/2010. (VII.15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz minőségjavítási pályázathoz (KEOP-1.3.0) konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása138/2010. (VII.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII.19.)139/2010. (VIII.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása140/2010. (VIII.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízminőség-javítási pályázat I. forduló önerő biztosítása141/2010. (VIII.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása142/2010. (VIII.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Labdarugópálya építés költségfedezetének biztosítása143/2010. (VIII.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Deési Pál utcai járdaépítés építőanyag megrendelés jóváhagyása 144/2010. (VIII.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.9.)145/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX.9.)146/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása147/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzést követő intézkedési terv elfogadása148/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica pályázati kiírás elfogadása149/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Településrendezési szerződés tervezetének elfogadása150/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Petőfi utcai beadvánnyal kapcsolatos válasz eljárásrendjének elfogadása151/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés felbontásának kezdeményezése152/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv módosítása153/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítása154/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rózsa utca végén történő telekrendezések jóváhagyása155/2010. (IX.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítéssel (0115/13 hrsz) vegyes telekhatár-rendezés156/2010. (IX.17.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.23.)157/2010. (IX.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX.23.)158/2010. (IX.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2006-2010. választási ciklus értékelésének elfogadása159/2010. (IX.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv (2010. évi) módosítása160/2010. (IX.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítása161/2010. (IX.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kölcsey utca mögötti önkormányzati ingatlan parfalomlás vis maior támogatáshoz módosított saját forrás biztosítása162/2010. (IX.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TEUT támogatás fel nem használt részéről történő lemondás163/2010. (IX.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X.14. alakuló ülés)164/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester választásról nyílt szavazásra vonatkozó döntés165/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Péter érintettség bejelentésének elfogadása166/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Döntés szavazásból történő kizárásról167/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester választás168/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Lehota Vilmos érintettség bejelentésének elfogadása169/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Döntés szavazásból történő kizárásról170/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri illetmény megállapítása 2010. október 3-tól171/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 2010. október 3-tól172/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemere Huba utcai vis maior kár helyreállítás saját forrás biztosítása173/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belterületbe vonás kezdeményezése (0166/61 hrsz)174/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
önkormányzati lakásban lakók elhelyezése a rendezvényház építés miatt175/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Járdafelújítás forrásbiztosítása176/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület székhelyhasználat jóváhagyása177/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatás megítélése rendkívüli élethelyzet miatt178/2010. (X.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X.28.)179/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (X.28.)180/2010. (X.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása181/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vételes182/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztása183/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottság külső tagjának megválasztása184/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vétele185/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális és Gyámügyi Bizottság elnökének megválasztása186/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vétele187/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális és Gyámügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztása188/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális és Gyámügyi Bizottság külső tagjának megválasztása189/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vétele190/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása191/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének tudomásul vétele192/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása193/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása194/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Iránymutatás a lakásrendelet tervezetének előkészítéséhez195/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Iránymutatás a helyi forgalomkorlátozásra vonatkozó rendelet  tervezetének előkészítéséhez196/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi beszámoló elfogadása197/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás kezdeményezése198/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak meghatározása 2011. évre (helyiségek)199/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj meghatározása 2011. évre (KÖVÁL)200/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Temetőfenntartási hozzájárulás meghatározása 2011. évre201/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv előkészítése (2011)202/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv elfogadása (2011)203/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Általános iskolai tájékoztató elfogadása204/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (Tetepuszta – 2000. évi döntés ismétlése)205/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Üzemeltetési szerződés jóváhagyása (közművelődés)206/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyzetelemzés jóváhagyása (üllői)207/2010. (X.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.18.)208/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XI.18.)209/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Háromnegyedéves gazdálkodási tájékoztató elfogadása (2010)210/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési koncepció elfogadása (2011)211/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési terv elfogadása (2011)212/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi forgalomkorlátozás rendelet-tervezetének módosító javaslatai213/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási koncepció módosítása214/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása215/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri helyettesítés meghatározása (TÖKT ülésen)216/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal megkötésre kerülő megállapodás jóváhagyása217/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi szakértői megbízás meghosszabbítása 2011-re.218/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Külterületi ingatlan értékesítés (0166/58 hrsz)219/2010. (XI.18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII.9.)220/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XII.9.)221/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL ivóvíz és csatorna szolgáltatásra vonatkozó beszámoló minősítése222/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Remondis Dabas Kft hulladékkezelési beszámoló elfogadása223/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL vízdíj javaslatának elfogadása224/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL csatornadíj javaslatának elfogadása225/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjjavaslat elfogadása226/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási koncepció újratárgyalása227/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási koncepció módosítása228/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata229/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Forgalomkorlátozási rendelet előzetes normakontroll kérése230/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által nyújtott támogatások helyi rendjéről szóló szabályzat elfogadása231/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadása232/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2011. évi munkaterv elfogadása233/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2011. évi rendezvények pályázati felhívásának elfogadása234/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jegyzői teljesítményértékelés tudomásul vétele235/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérmaradvány felhasználásának jóváhagyása236/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
219/2010. (XI.18.) sz. határozat felülvizsgálata237/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonbesorolás238/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori KEOP pályázat támogatása239/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya öntözőrendszer karbantartási szerződés jóváhagyása240/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanértékesítés (0166/58 hrsz)241/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása Társulási Megállapodás jóváhagyása242/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester delegálása társulási tanácsba243/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Társulás gazdálkodási feladatainak ellátására megállapodás jóváhagyása244/2010. (XII.9.)UGRÁS A HATÁROZATRA
TEÚT pályázat során fel nem használt támogatásról lemondás helyesbítése245/2010. (XII.15.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása Társulási Megállapodás (nem jogi személyiségű) jóváhagyása246/2010. (XII.22.)UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP pályázat önerő forrásának biztosítására nyilatkozat247/2010. (XII.22.)UGRÁS A HATÁROZATRA