2009. évi Határozatok

Adórendelet tervezetének napirendre vétele1/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékgazdálkodás ügyvédi képviselete2/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez csatlakozás3/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
MNV Zrt-hez ingatlan tulajdonba adási kérelem4/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior (Szemere Huba u.) határozat módosítás hiánypótláshoz5/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.05.)6/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. évi munkaterv jóváhagyása7/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítványról szavazás (születési támogatás visszamenőlegessége)8/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Start számlás születési támogatás elutasítása9/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Születési támogatás gyermekvédelmi támogatásként történő szabályozásáról10/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI 2009. évi támogatása11/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi szolgáltatók bérleti díj változatlanul hagyása12/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Köztisztviselői teljesítmény-követelmény célkitűzés13/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tervtanácsi rendelet törvényességi észrevétele14/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iparűzési adó belsőellenőrzési jelentés15/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI beiratkozási időszaka 2009/201016/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda takarítási szünet meghatározása17/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv véleményezése18/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda beiratkozási időszaka19/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlangazdálkodás20/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díj mérséklés (Egészségház – magánrendelés)21/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior (Szemők B. tér 2) pályázat benyújtás22/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai u. 21. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos polgármesteri felhatalmazás23/2009. (II.5) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok sorrendjének módosítása a 2009. II. 26-i ülésen24/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrségi beszámoló elfogadása25/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi tájékoztató elfogadása26/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior (Szemők B. tér 2.) határozat [22/2009. (II.5.)] módosítása27/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II.26.)28/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás jóváhagyása [3/2008. (II.1.) sz. rendelet]29/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési beszámoló elfogadása30/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Március 15-i ünnepség előkészítésének elfogadása31/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat tervezetre módosító indítvány elfogadása32/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat elfogadása33/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai utca 8. sz. és Jókai u. 21. sz. alatti ingatlanok megvásárlása beruházási hitel igénybevételével34/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Versenytárgyalási kiírás elfogadása a Liliom utcai önkormányzati ingatlan értékesítésére35/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai ingatlan vásárlás, telekalakítás36/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása során módosító indítvány elfogadása37/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pataky Lászlóné ingatlanvásárlási kérelme tárgyában döntés elnapolása38/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása39/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóth Tibor ingatlanvásárlási kérelme tárgyában döntés elnapolása  (0298/4 hrsz)40/2009. (II.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása41/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Köszönet a Március 15-i ünnepség műsoráért42/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri, alpolgármesteri jelentés elfogadása (III.26.)43/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Családsegítő szolgálat beszámolójának elfogadása44/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési szervek besorolása45/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatási beszámoló elfogadása46/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Beruházási hitel visszafizetéséről szóló tájékoztató elfogadása47/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási program előkészítése48/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szabályzat tervezethez módosító indítvány elfogadása49/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szabályzat elfogadása50/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv elfogadása – 2009. évi összesített51/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi Társulási Megállapodás módosítása52/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Építéshatósági Igazgatási Társulási Megállapodás módosítása53/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési jelentés alapján intézkedési terv elfogadása54/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllő és Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása55/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tervezési szerződés módosítása az A.D.U. Építésziroda Kft és Gomba Község Önkormányzata között56/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlási kérelem újratárgyalása (0298/4 hrsz)57/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanértékesítésről döntés (0298/4 hrsz)58/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Logopédiai ellátás biztosítása 2009. májusig59/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kulturális beszámoló tartalmi követelményeinek meghatározása60/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testületi állásfoglalás61/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Liliom utcai ingatlan értékesítés pályázatának (versenytárgyalás) eredménytelenné nyilvánítása62/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat módosítása63/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Versenytárgyalási kiírás (2.) elfogadása a Liliom utcai önkormányzati ingatlan értékesítésére64/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti szerződés módosításához történő hozzájárulás (Fagyizó területe)65/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai u. 8. ingatlan megosztás, és értékesítési hirdetmény elfogadása66/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan megvásárlása67/2009. (III.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
48/2009. (III.26.) sz. határozat módosítása (útfelújítási tervkészítés)68/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása69/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás jóváhagyása [3/2008. (II.1.) sz. rendelet]70/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőri összefoglaló jelentés elfogadása 2008.71/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolának nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása72/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás jóváhagyása [3/2009. (II.06.) sz. rendelet]73/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT beszámoló elfogadása74/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítás75/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítás76/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IMIP értékelés elfogadása Gólyafészek Óvoda77/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Fesztivál előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása78/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai partfal leszakadás vis maior támogatás79/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szemere Huba utcai vis maior eseményhez kapcsolódó ideiglenes elhelyezés módosítása80/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba, Bajcsy-Zs. u. 7. sz. alatti ingatlan értékesítési ajánlata81/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Liliom utcai 466 hrsz-ú ingatlan értékesítése82/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
620/2 és 1039/8 hrsz-ú ingatlanok cseréje83/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Katona József utcai pihenő terület kialakítása84/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Községháza akadálymentesítési pályázatának előkészítése85/2009. (IV.23.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási (TEUT) pályázat  benyújtása86/2009. (V.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvoda bővítés és felújítás (CÉDE) pályázat benyújtása87/2009. (V.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior (Szemere Huba) önerő meghatározás korrigálása88/2009. (V.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jókai u. 8 szám alatti ingatlan értékesítése89/2009. (V.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermeküdültetés támogatása90/2009. (V.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása91/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Úttervezési költségekre fedezet biztosítás92/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása93/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tanyagondnoki szolgálat létrehozása94/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása95/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozatok visszavonása (alapító okiratokat módosító 75. és 76. határozat)96/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása97/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása98/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi ellátások beszámolóinak elfogadása99/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás támogatása a TÖKT-tel100/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Részarány-tulajdon vásárlási szándék megerősítése101/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Mendei HÉSZ-re vonatkozó önkormányzati vélemény102/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési statisztikai összegzés (2008.) elfogadása103/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Haszonbérleti kérelem elbírálása104/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TEUT pályázat benyújtása (önkormányzati utak felújsítása)105/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
CÉDE pályázat benyújtása (Gólyafészek Óvoda korszerűsítése)106/2009. (V.28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása (VI.25.)107/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (VI.25.)108/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Horváth Ádám tanyagondnoki pályázatának elbírálása109/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor tanyagondnoki pályázatának elbírálása110/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kis Rajmund tanyagondnoki pályázatának elbírálása111/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Mohai Zoltán tanyagondnoki pályázatának elbírálása112/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Prágay Attila tanyagondnoki pályázatának elbírálása113/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sinai Sándor tanyagondnoki pályázatának elbírálása114/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Tibor tanyagondnoki kinevezése115/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás116/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Logopédiai ellátás megszervezése 2009. szeptember 1-től117/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolai tájékoztató elfogadása a 2008/2009-es tanévről118/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda beszámoló elfogadása a 2008/2009-es nevelési évről119/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda tájékoztató elfogadása a 2009/2010-es nevelési év előkészítéséről120/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda maximális létszám túllépési OH engedély kérelme121/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása122/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda nevelési program kiegészítése123/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése124/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása125/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati útfelújítási programhoz közbeszerzési szakértő felkérése126/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati beruházások saját forrás biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása127/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolafenntartóval kötött megállapodás alapján támogatás visszatérítés kezdeményezése128/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi szolgáltatók fenntartási költség hozzájárulása129/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrkapitányság kiadvány készítésének támogatása130/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás során területi besorolási szándék módosításától való elállás131/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Beruházási hitel visszafizetése132/2009. (VI.25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendek elfogadása (VII.16.)133/2009. (VII.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hitelszerződés közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadása134/2009. (VII.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elutasítása (pénzügyi-gazdasági feltétel módosítására)135/2009. (VII.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadása136/2009. (VII.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat pontosítása137/2009. (VII.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési szakértői megbízási szerződés jóváhagyása138/2009. (VII.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat módosítás (86/2009) útfelújítás TEUT pályázathoz139/2009. (VII.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozat módosítás (105/2009) útfelújítás TEUT pályázathoz140/2009. (VII.16.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása (hitel)141/2009. (IX.1.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezési terv módosításhoz befizetett összeg visszatérítése142/2009. (IX.1.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.10.)143/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével együttműködési megállapodás144/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás előkészítő 131/2009. (VI.26.) határozat visszavonása145/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (IX.10.)146/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. év I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása147/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont tárgyalás elhalasztása148/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása (adóhátralék)149/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása150/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása151/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás152/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális kártya bevezetése153/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele (Erdélyi Zsolt)154/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (318 hrsz)155/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele (Tasi Péter)156/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Döntési variációk bővítése (Hrsz: 1050/3)157/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozati javaslat elvetése (Hrsz: 1050/3 területrendezés)158/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozati javaslat elvetése (Hrsz: 1050/3 területrendezés)159/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Határozati javaslat elvetése (Hrsz: 1050/3 területrendezés)160/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Kálmán kérelmének elbírálása161/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszerről szóló tájékoztató elfogadása162/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (Zöldséges üzlet értékesítése)163/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (1050 Hrsz)164/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Békési Norbert ingatlanvásárlási kérelmének elbírálása165/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan felajánlás elutasítása (Hrsz: 28)166/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítése167/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 8. § (4)]168/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 15. § (9)]169/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 20/A. § (4)]170/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 8. § (1)]171/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 19. § előtti cím]172/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 15. § (6)]173/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: 21. § előtti cím]174/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: Gksz övezeti szabályozás]175/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: ÜH szabályozás – erdő]176/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítői módosító indítvány elfogadása [HÉSZ: ÜH szabályozás]177/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Településszerkezeti terv elfogadása178/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Könyvgyűjtemény megvásárlása179/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT pályázat előkészítés180/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség Iskolaügyi Bizottságától javaslat kérése181/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonbesorolásról döntés182/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Héra Alapítvány pályázati lehetőségről döntés183/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati hatósági ügy elbírálása184/2009. (IX.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX.22.)185/2009. (IX.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hitelszerződés közbeszerzési eljárás eredményessége186/2009. (IX.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítás közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítása, ismételt keretmegállapodásos eljárás indítására vonatkozó döntés187/2009. (IX.22.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirend elfogadása (X.29.)188/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT tervezési költség többlet jóváhagyása189/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai építéshatósági bejelentés költségeinek jóváhagyása190/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Csiperke támogatás átutalás tudomásul vétele191/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (X.29.)192/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (szociális rendelet módosítás)193/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (érdekeltségi rendelet tervezet kiegészítése)194/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
bérleti díjak módosítása 2010. évi195/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL 2010. évi bérleti díjának módosítása196/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fejlesztési akcióterv beavatkozásainak és költségbecslésének elfogadása197/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázati döntés (Egészségház kazáncsere, homlokzat KEOP-2009.5.3.0/A)198/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
beruházási terv elfogadása 2010. évi199/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítész beszámolójának elfogadása 2008-2009.200/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fundamenta-Lakáskassza Zrt előtakarékossági projektzárásról tájékoztató201/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szennyvízcsatorna beruházási hitel előtörlesztése202/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv elfogadása 2010.203/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési terv elfogadása 2010.204/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (1050 hrsz)205/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda magasabb vezetői megbízás pályázati kiírása206/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Varga Árpád beadványának elbírálása207/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyonbesorolás208/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérlőkijelölés (Békési Norbert – Németh Klára)209/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai lakosok beadványára válasz jóváhagyása210/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rajta Istvánné ingatlan felajánlásának elfogadása211/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Teleki Elek ingatlan felajánlásának elfogadása212/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tulajdonközösségi megállapodás módosítás kezdeményezése213/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda házirend elfogadása214/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Varga Árpád fellebbezésének elbírálása215/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kovács Péter Csabáné fellebbezésének elbírálása216/2009. (X.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése217/2009. (XI.9.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI.19.)218/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi szakértői szerződés meghosszabbítása219/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior határozat módosítása (Szemere Huba u. 7.)220/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XI.19.)221/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi szolgáltatók költségtérítésének változatlanul hagyása222/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási határozati javaslat módosító indítványának elfogadása223/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programja224/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főzőkonyha beszámolójának elfogadása225/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elutasítása (közalapítványi kuratórium)226/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány elfogadása (közalapítványi kuratórium)227/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentésének elfogadása (Erdélyi Zsolt)228/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítésről döntés (318 hrsz)229/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérmaradvány felhasználás jóváhagyása230/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
I-III. negyedéves beszámoló elfogadása231/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepció elfogadása232/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Páczi László kérelmének elbírálása233/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása234/2009. (XI.19.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII.10.)235/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (XII.10.)236/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közszolgáltatói beszámolók elfogadása (KÖVÁL Zrt, Remondis Dabas Kft.)237/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vízdíj javaslat elfogadása238/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Csatornahasználati díj javaslat elfogadása, fejlesztési célok elnapolásával239/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjjavaslat elutasítása240/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjjavaslat elfogadása241/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról tájékoztató elfogadása242/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadása243/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hitel visszafizetés technikai hosszabbítás jóváhagyása244/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan felajánlás elfogadása (Hrsz: 1207) Berndt Mihályné245/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan felajánlás elfogadása (Hrsz: 1207) Solti Mihály246/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan értékesítés (Hrsz: 271/2, és 272/1) Trepka Zoltánné247/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közfoglalkoztatási terv (2010. évi) elfogadása248/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jelzálogjog bejegyzéshez ingatlan értékbecslés jóváhagyása249/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Jelzálogjog biztosítása a Dél-Pest megyei Takarékszövetkezet részére250/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás (Hrsz: 0270/7) Vincze Sándor és tsai.251/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetése252/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítás írásbeli konzultációra szóló felhívás elfogadása253/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Műszaki ellenőrzésre megbízási szerződés (keret-megállapodás) elfogadása254/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok jóváhagyása255/2009. (XII.10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati vagyontárgyak besorolása vagyonrészekbe256/2009. (XII.21.) UGRÁS A HATÁROZATRA