2008. évi Határozatok

Gólyafészek Óvoda 2008/2009. évi munkatervének és feladat-ellátási tervének jóváhagyására, illetve Nevelési Programjának felülvizsgálata177/2008. (XII.29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingyenes helyiség-használati kérelmek176/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása175/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
TÖKT társulási megállapodás módosítás, működési hozzájárulás174/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Istvándi József és neje ingatlanvásárlási kérelmének elutasítása173/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Lehoczki Zoltán képviselői tiszteletdíjról történő lemondása, előirányzat átcsoportosítás172/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi IntézményiTársulási megállapodás elfogadása171/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv elfogadása170/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényterv (2009. évi) elfogadása169/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Építményadó mérték emelésre vonatkozó módosító javaslat elutasítása168/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása167/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KÖVÁL beszámoló elfogadása166/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Agyhártyagyulladás elleni védőoltás és alapítványi különdíj fedezetének biztosítása a 2009. évi költségvetésben165/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Logopédiai ellátás megszervezése a településen164/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba, Szemere Huba u. 7. sz. előtti vis maior pályázat benyújtását163/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezőőri szolgálat bevezetésének lehetősége162/2008. (XII.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
65 év felettiek év végi támogatása161/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérmaradvány felhasználás160/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Máté Józsefné megrovása159/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fegyelmi eljárás lefolytatásának elutasítása158/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szüreti mulatság pénzügyi elszámolása157/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Borzsák Endre emlékköny kiadás támogatása156/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Térítési díjak változatlanul hagyása, felülvizsgálat 2009. július havi képviselő-testületi ülésen155/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főzőkonyha egy éves működéséről szóló beszámoló elfogadása154/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. évi költségvetési koncepció elfogadása153/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása152/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2008. évi költségvetési előirányzat módosítás előkészítése151/2008. (XI.13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Aszfalt vásárlásra előirányzat biztosítás az utak kátyúzásához150/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Köszönetnyilvánítás az általános iskolának a közösségi ünnepségeken való részvételért149/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
MIX-TOUR Bt megbízása a szilárdhulladék kezelés tárgyában szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására148/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester megbízása a művelődés-szervező meghallgatására147/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fekete István kártérítési igényének elutasítása146/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális alapfeladat ellátása intézményi keretek között145/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közmeghallgatás 2008. november 28-án144/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Intézkedési terv jóváhagyása (Faluház belsőellenőrzési jelentés megállapításaira)143/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2009. évi belsőellenőrzési terv elfogadása142/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Mezei őrszolgálat megszervezése141/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlás (hrsz: 490/1)140/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás előkészítése139/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vállalkozásfejlesztési koncepció elfogadása138/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falumegújításra és fejlesztésre EMVA pályázat benyújtás támogatása137/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fejlesztési akcióterv felülvizsgálata136/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Temető-fenntartási hozzájárulás módosítása135/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak felülvizsgálata (2009-re)134/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi adórendelet-tervezet előzetes normakontroll kérése133/2008. (X.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás, előirányzat módosítás132/2008. (IX.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KIM 2004 Bt bérleti jog átruházásához hozzájárulás131/2008. (IX.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése130/2008. (IX.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Paitz Miklós kegyeleti közszolgáltatásra beérkezett pályázatának elutasítása129/2008. (IX.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Varga Árpád fellebbezésének elutasítása128/2008. (IX.30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fundamenta Lakás-előtakarékossági szerződések módosításának kezdeményezése127/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Informatikai eszközfejlesztés126/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
IKSZT pályázat benyújtása125/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kosiba Krisztina támogatási kérelme124/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tasi Kálmán ingatlan-megosztásra irányuló kérelme123/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Edőcs Tamás és Mocsári Emma önkormányzati bérlakás kiutalása122/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához való csatlakozás121/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Intézkedési terv jóváhagyása (Főzőkonyha belsőellenőrzési jelentés megállapításaira)120/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Körjegyzőségi elszámolás119/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázati felhívás (ismételt) a köztemető kegyeleti közszolgáltatás keretében történő üzemeltetésére118/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Füle Jánosné közalkalmazotti kinevezése117/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása116/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szüreti felvonulás előkészítése115/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatója114/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Életjáradéki program – Szabályzat az életjáradéki szerződés megkötésének feltételeiről113/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Törvényességi észrevétellel való egyetértés /10/2008. (III.28.) sz. rendelet/112/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Féléves beszámoló a 2008. évi költségvetésről111/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2008. évi költségvetési előirányzat módosítás előkészítése110/2008. (IX.11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Beruházási hitelfelvétel ( 8 M Ft – Egészségház felújítás)109/2008. (VIII.04.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház felújítás kivitelező kiválasztása (T & T Thermo Bau Kft)108/2008. (VIII.04.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház akadálymentesítése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás meghívottjainak kiválasztása II. forduló107/2008. (VII.14.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester szabadság jóváhagyása106/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ady  utcai pinceomlás vis maior támogatása105/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának pénzbeli támogatása104/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vagyongazdálkodási koncepció elkészítésére felhatalmazás103/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Istvándi József és neje zártkerti ingatlan megvásárlására beérkezett kérelmében döntés elhalasztása102/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház akadálymentesítése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás meghívottjainak kiválasztása101/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
ASA Magyarország  Kft-vel fennálló szerződés módosításának kezdeményezése100/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Augusztus 20-i ünnepség és a szüreti felvonulás előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása99/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatójának elfogadása98/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztatójának elfogadása97/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda 2007/2008-as nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása96/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Étkezési térítési díjak összegének változatlanul hagyása95/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás (VI. 26.)94/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának módosítása93/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Építéshatósági társulás megállapodásának módosítása92/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatási szerződésre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása91/2008. (VI.26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás (V. 29.)90/2008. (V.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tetepusztai ingatlan értékesítése89/2008. (V.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hozzájárulás az út 791/2 hrsz.-ig történő szilárd burkolattal való ellátásához88/2008. (V.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tartós földhasználatában lévő gombai 3316., 3317., 3318. és 3319 hrsz-ú zártkerti ingatlanok ingatlan kezeléséről történő lemondás elfogadása87/2008. (V.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közmeghallgatás kitűzése86/2008. (V.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési díjfizetési kötelezettség törlése (Római Katolikus Egyház)85/2008. (V.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezések (Főzőkonyha Molnár Sándorné)84/2008. (V.29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor és Környéke Szociális Intézményi Társuláshoz történő csatlakozás támogatása83/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Lakbér beszámítás (Lévay Tünde, Kristály Lehel)82/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési szerződés előkészítése december 31-ig Avermann Hungária Kft-vel81/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Eszközvásárlás és anyag vásárlás jóváhagyása útkátyúzáshoz80/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Liliom utcai telek rendezés79/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcában tervezett telekalakítás jóváhagyása (belterületbe vonás, ingatlan vásárlás)78/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester szabadságának jóváhagyása77/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére eszközvásárlás jóváhagyása a nyári táborozáshoz76/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda maximális gyermeklétszám túllépése75/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálata74/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi szerződések elfogadása73/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszámolótk elfogadása72/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás jóváhagyása71/2008. (V.29.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendkívüli átmeneti segély kérelmének visszavonása miatt  a végzés kibocsátás70/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebösszeírás költségeinek átvállalása69/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nyomott rendszerű szennyvízelvezetés költségeihez történő hozzájárulás68/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Súlykorlátozásra felhatalmazás67/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ady utcai vis maior káresemény helyreállításához saját forrás biztosítása66/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyáli patak vízgyűjtő területére készítendő tanulmány támogatása65/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
HÖF CÉDE pályázat a Bercsényi utcai partfal támfalas megerősítésére64/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés (Főzőkonyha Molnár Ferencné, Varga Dezső)63/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Felsőfarkasdi ingatlan értékesítés62/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Dobai Viktor és felesége életjáradéki szerződése61/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány “Először a Balatonnál” táboroztatás támogatása60/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Állásfoglalás telekmegosztáshoz59/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri juttatások megállapítása az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései szerint58/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Belsőellenőrzési intézkedési terv jóváhagyása57/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beiratkozási időpontok jóváhagyása56/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai nyári takarítási szünet jóváhagyása55/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Csatorna beruházás átadás-átvételének szabályszerűségi vizsgálatáról készült belső ellenőri jelentés alapján műszaki tárgyú tájékoztató kérése54/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak megállapítása53/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatási szerződésre pályázat kiírása52/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Faluház 2007-es év rendezvényeiről, azok költségeiről és a 2008-as év terveiről szóló beszámoló elfogadása51/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Dr. Somogyi Rozália rezsi költség fizetési kötelezettség felfüggesztése50/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi szolgáltatók kérelmében döntés elhalasztása49/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Háziorvosi és fogorvosi feladatellátásra kötött szerződések felülvizsgálata48/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program beszámolójának elfogadása47/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatójának elfogadása46/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás beszámolójának elfogadása45/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Előirányzat módosítás (IV.24.)44/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul vétele43/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2007. évi költségvetési beszámoló elfogadása42/2008. (IV.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utcai partfal megerősítéshez tervek elkészítésének jóváhagyása41/2008. (IV.14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Községi Könyvtár és a Civil Ház működési helyének funkciócseréje40/2008. (III.27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kalmár Attila beadványára adandó válasz elmulaszása39/2008. (III.27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közösségi színterek működési szabályzata38/2008. (III.27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Könyvtárhasználati szabályzat jóváhagyása37/2008. (III.27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápióvölgye Vadásztársaság 2008. évi bérleti díjának meghatározása36/2008. (III.27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti szolgáltatások ellátására nyílt pályázat kiírásáról döntés35/2008. (III.27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti szolgáltatásról szóló tájékoztató elfogadása34/2008. (III.27.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítvány támogatása33/2008. (III.13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” kiírt pályázaton való részvétel32/2008. (III.13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Monort Gombával összekötő közút melletti  szemét eltávolítása31/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Jegyzői kinevezés módosítása30/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Állásfoglalás telekmegosztáshoz29/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kistérségi Társulási Tanács által készíttetett CD képeslapok jóváhagyása28/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskolai beiratkozási időpontok meghatározása27/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Március 15.-i ünnepség előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása26/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Művelődés-szervező munkaköri leírásának tudomásul vétele25/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Faluház 2007. évi beszámoló ismételt kérése24/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Előkészítő bizottság létrehozása23/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása22/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor Város Rendőrkapitánysága beszámolójának elfogadása21/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kulturális koncepció elfogadása20/2008. (II.28.)UGRÁS A HATÁROZATRA
19. hrsz-ú ingatlan megvásárlása19/2008. (II.14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottságok további tagjainak és póttagjainak megválasztása18/2008. (II.14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Siposné Becs Gabriella segélyezése17/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
HÉSZ módosítás napirendre tűzése16/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András utcai ingatlan értékesítés15/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régióvá válása14/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri illetmény és költségátalány megállapítás13/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati kiemelt célok meghatározása12/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Központi Konyha megszüntető okirata11/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Községi Könyvtár megszüntető okirata10/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház megszüntető okirata9/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Művelődési Ház megszüntető okirata8/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása7/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása6/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2008. évi munkaterv jóváhagyása5/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség részére fejlesztési célú támogatás4/2008. (I.31.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség részére kezességvállalás hitelígérvény megszerzése céljából3/2008. (I.10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
2006. évi normatíva visszafizetési kötelezettség2/2008. (I.10.)UGRÁS A HATÁROZATRA
„Monor és környéke központi orvosi ügyelet ellátása” közbeszerzési döntés jóváhagyása1/2008. (I.10.)UGRÁS A HATÁROZATRA