Széchenyi 2020- VEKOP-7.3.4.17 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A projekt adatai

A projekt  neve: Tájházalás Gombán

A projekt azonosítószáma: VEKOP-7.3.4-17-2018-0032

Kedvezményezett neve: Gomba Község Önkormányzata
A  szerződött támogatás összege: 21 782 809 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt befejezési dátuma: 2022.10.27.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A program nagy hangsúlyt fektet a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák jelentőségére, melyek hozzájárulhatnak a köznevelésben részt vevők tudásának gyarapításához, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A 2018. augusztus 22-én megnyitott Gombai Tájház a falu kulturális- és hagyományőrző tevékenységének újabb mérföldköveként szervesen kapcsolódik Gomba oktatási-nevelési intézményeinek programjaihoz is. A településen működő, a hagyományok ápolását, továbbadását segítő óvoda és általános iskola évtizedek óta a gombai szokások és a magyar néphagyományok megismertetésére alapozza szakmai programját.

Ezt a munkát támogatja Gomba Község Önkormányzata a Gombai Históriák kiadványsorozat elindításával, melynek immár 5 kötete látott napvilágot. Célja dokumentálni és szélesebb körben is hozzáférhetővé tenni a település múltjának, szokásainak, folklórjának emlékeit.

Az eddigi hagyományápoló munkát szeretnénk folytatni, tágabb kontextusban: témanapok szervezésével támogatjuk a környező települések iskoláinak és a helyi óvodának oktatási-nevelési programját, valamint a helyi általános iskola nevelési programját kulturális órák keretében.

A témanapok szerkezete és időkerete:

Egy témanap alkalmával 25-30 gyermeket fogadunk környékbeli iskolákból (hangsúlyt fektetünk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bevonására is), akik a hat óra időtartamú témanap alatt három csoportra osztva ismerkednek meg a napi tananyaggal. Mindhárom csoporttal egy-egy kísérőpedagógus jár körbe a három helyszínen megrendezett foglalkozások között, minden csoport így három foglalkozáson vesz részt. Előadáson alkalmával a gyerekek megismerkedhetnek az adott időszakra jellemző népszokásokkal. Gyakorlati foglalkozás keretében egy kézműves iparággal ismerkedhetnek meg, vendégül látva egy népművészeti szakembert, alkotót (kipróbálhatják például a fazekas munkát, a szövést, a gyertyamártást, vagy a mézeskalács-díszítést). A harmadik foglalkozás pedig szintén gyakorlati, itt az adott hagyományokhoz köthető játékokat próbálhatják ki, aktívan gyakorolhatják az időszakra, ünnepre jellemző hagyományt (például betlehemezés, lucázás, Mihály-napi vásár megjelenítése, farsangi felvonulás eljátszása, lakodalmi játékok).

A kézműves foglalkozást a Tájházban tartjuk, az elméleti foglakozás a Civilház klubtermében, a játékos-dramatikus foglalkozás pedig a Civilház nagytermében kerül megtartásra. Ezután tárlatvezetést tartunk a Gombai Tájházban. Minden témanap végén néptánc oktatást is tartunk, így a népzenei kultúra is megjelenik a foglalkozásokon.

A napot egy visszatekintő beszélgetés zárja le, ahol játékos formában számot adnak az adott napon tanultakról. Célunk olyan élményközpontú programok szervezése, melyek lehetőséget kínálnak a 3.-5. osztályos tanulók és a pedagógusok számára a magyar és a gombai néphagyományokon keresztül megismerni és kipróbálni, megtanulni szokásaink egy-egy fontos részét. A témanapok szakmai célja az iskolai nevelés programjának támogatása hagyományismereti foglalkozásokkal, gyakorlati kompetenciák elsajátításának elősegítése gyakorlati kézműves foglalkozásokkal, a magyar kultúra hagyományainak megismertetése, népzenei és néptánc produkciók megtanítása, a magyar hagyományok és népi kultúra megszerettetése a korosztállyal. A környékbeli településről érkező csoportok számára térítésmentesen biztosítunk tízórait és meleg ebédet, valamint különjáratot is, ami háztól-házig szállítja őket.

A távolabbi partner-iskolák tanulóin kívül a helyi iskolásoknak kulturális órákat szervezünk, a két tanév alatt 5-5 órát, azaz tíz alkalommal vesznék részt a helyi iskolások a foglalkozásokon. A helyi óvodából 6 témanapra várunk csoportot.

Minden téma kiválasztásakor az egyik célunk az adott szokás vagy szokáskör megismertetése, tehát tárgyi tudást szeretnénk átadni. A tudáselemeket a korosztálynak megfelelően választjuk ki, hogy minőségben és mennyiségben a gyerekek életkorának megfelelően befogadhatóvá tehessük.

sajtokozlemeny-indulas-jav

Nevtelen-melleklet-00110

3.-Sajtokozlemeny-zaras-honlapra