Magyar Falu Program – Szolgálati lakás

A pályázat keretein belül az önkormányzat 26.594.622 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A kapott összeget a pályázati kiírásnak megfelelően a Bényei út 9. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására és korszerűsítésére fordítottuk. A kivitelezésre benyújtott árajánlatok közül a TZ Thermobau Kft ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek az önkormányzat számára. A kivitelezés 2020.
február 7-én kezdődött meg az átadás – átvételi eljárással. Első ütemben a kiviteli tervek ellenőrzését kutató feltárások készületek a talajnedvesség elleni szigetelés és a nyílásáthidalások pontos beazonosítására. Az aljzatbeton felbontását követően a tömörített ágyazaton kialakításra kerületek a
tervezett gépészeti felállások, a szennyvíz vezeték csatlakoztatva lett a hálózatra, az épület körül új csapadékvíz elvezető rendszer létesült és a kert irányába tömlőcsatlakozóval ellátott kerti csap került kialakításra. A lábazati falakon két síkban található bitumenes vízszigetelés, az elkészült vasalt aljzatlemez a két vízszintes síkja között készült el.
A tervezett talajnedvesség elleni szigetelés a felső falszigetelés síkjához csatlakozik. Kialakításra kerültek az új nyílásáthidalások és nyílások a homlokzaton, a nyílásbefalazások elkészültek. A hőszigetelt koszorút követően elkészült az új ácsszerkezet. A tetőfedés és csapadékvíz elvezetés elkészültével megkezdődtek a belső munkálatok. A válaszfalazások, monolit gipszkarton mennyezet a terveknek megfelelően készültek el, tervezett gépészeti és elektromos vezetékek beépítésével. Ezt követően beépítésre kerültek a homlokzati nyílászárók, az időjárástól védetten elkészültek a belső
vakolások, burkolások, festések. Az épület homlokzati hőszigetelése és a színezése a terveknek megfelelően elkészült az új kerítés telepítése mellett, valamint térkövezett kocsibehajtó és járda készült. A belső munkálatok
befejezésével és a fűtési rendszer feltöltésével, üzempróbájával a kivitelező készre jelentette a kivitelezési munkálatokat. A riasztórendszer telepítése is megtörtént. A fejlesztés eredményeként megvalósult a pályázati kiírás célja, mely elsősorban a közfeladatot ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a falvakba áramló népességmozgás
ösztönzése és támogatása volt. Településünkön a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából, az érintett ingatlan bejáratánál, valamint korábbi pályázatok során a település belterületi határát jelző, a település nevét tartalmazó tábla alatt kommunikációs eszközök kerültek kihelyezésre. nyertes pályázatunkról beszámoltunk a település honlapján is.