Széchenyi 2020 – VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

A projekt  neve: Nagyobb mini bölcsőde Gombára

A projekt azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00032

Kedvezményezett neve: Gomba Község Önkormányzata
A  szerződött támogatás összege: 216 702 569 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A bővítéssel érintett mini bölcsőde egy csoportszobás, ami egy vályogházban működik. A fejlesztéssel két csoportszobásra tervezzük bővíteni az épületet egy új épületszárny hozzáépítésével. Az építéshez fel kell használni a szomszédos ingatlan területét is. A vásárlás érdekében az ingatlan tulajdonosaival és a vagyoni értékű jog jogosultjával is egyeztetett az önkormányzat.  A két csoportszobát, mosdóját és átadóját tervezzük az új épületszárnyban elhelyezni, a kiszolgáló, adminisztrációs és szociális helyiségek nyernek elhelyezést a meglévő épületben. A projektben a játszóudvar bővítése és fejlesztése is szerepel.  A fejlesztés eredményeként egy komfortosabb és kibővült mini bölcsőde készülhet el, amelyben 1 csoportszobával több (a jelenlegi 1 helyett 2 mini bölcsődei csoportszoba), 7 férőhellyel több (a jelenlegi 7 mellé újabb 7 gyermek) és 2 munkahellyel több (a jelenlegi 2,5 helyett 4,5 fő) lesz. A fejlesztés indokoltsága a 0-3 éves korosztály népessége alapján egyértelmű, a 40 fős jogszabályi minimum kétszeresénél is több kisgyermek él a településen.