Széchenyi 2020 – VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

A projekt  neve: Nagyobb mini bölcsőde Gombára

A projekt azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00032

Kedvezményezett neve: Gomba Község Önkormányzata
A  szerződött támogatás összege: 216 702 569 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A bővítéssel érintett mini bölcsőde egy csoportszobás, ami egy vályogházban működik. A fejlesztéssel két csoportszobásra tervezzük bővíteni az épületet egy új épületszárny hozzáépítésével. Az építéshez fel kell használni a szomszédos ingatlan területét is. A vásárlás érdekében az ingatlan tulajdonosaival és a vagyoni értékű jog jogosultjával is egyeztetett az önkormányzat.  A két csoportszobát, mosdóját és átadóját tervezzük az új épületszárnyban elhelyezni, a kiszolgáló, adminisztrációs és szociális helyiségek nyernek elhelyezést a meglévő épületben. A projektben a játszóudvar bővítése és fejlesztése is szerepel.  A fejlesztés eredményeként egy komfortosabb és kibővült mini bölcsőde készülhet el, amelyben 1 csoportszobával több (a jelenlegi 1 helyett 2 mini bölcsődei csoportszoba), 7 férőhellyel több (a jelenlegi 7 mellé újabb 7 gyermek) és 2 munkahellyel több (a jelenlegi 2,5 helyett 4,5 fő) lesz. A fejlesztés indokoltsága a 0-3 éves korosztály népessége alapján egyértelmű, a 40 fős jogszabályi minimum kétszeresénél is több kisgyermek él a településen. 

Az építkezési munkálatok elkezdődtek

Hosszas egyeztetések és előkészítő munka után a mai napon munkaterület-átadással elkezdődött a gombai mini bölcsőde férőhelyeinek és játszóudvarának bővítése, fejlesztése valamint energetikai korszerűsítése.A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 216.702.569,- Ft vissza nem térítendő támogatásból és 15.699.528,- Ft önerőből. A fejlesztés eredményeként egy komfortosabb és kibővült mini bölcsőde készül el, ahol 7 férőhellyel és 2 munkahellyel több lesz.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket a „Nagyobb mini bölcsőde Gombára” projekt aktuális állapotáról, mely már a munkálatok felén túl van

A kivitelezés jó ütemben halad. Az eddig elvégzett tevékenységek eredményeképpen a régi bölcsőde épületének belső átalakítása, energetikai korszerűsítése és felújítása már teljesen elkészült.A bővítés során létrejött új épületszárny munkálatai is megfelelően haladnak. Az építési engedélyes kivitelezést követően a játszóudvar kialakítása fog megvalósulni, hogy a gyermekek kellemes és biztonságos környezetben tölthessék napjaikat. A játékok, konyhaeszközök és más szükséges berendezések szállítása is folyamatban van. Ezáltal minden adott lesz ahhoz, hogy az új épületben még az ősszel elkezdődhessen a bölcsődei élet.Már csak pár hónap választ el bennünket attól a pillanattól, amikor az új mini bölcsőde kapui végre megnyílnak, és a csöppségek birtokba vehetik az épületet. A projekt kiemelt szándéka a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása, valamint a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésének támogatása. Emellett célul tűztük ki egy olyan környezet kialakítását, ahol a gyermekek inspiráló légkörben fejlődhetnek és tanulhatnak, ahol a játék és öröm mindig meghatározó szerepet játszanak. Kísérjék továbbra is figyelemmel a projekt fejleményeit, és várjuk Önöket a közeljövőben megrendezésre kerülő ünnepélyes átadó eseményen.

Gomba község mini bölcsődéje hivatalosan megnyitotta kapuit

A kivitelezés lezárult, az új épület, a csoportszobák, a belső kialakítás, a játszóudvar elkészült, megtörtént a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei telephelyének ünnepélyes átadása. 
16 főre nőtt az önkormányzati mini bölcsődei férőhelyek száma Gombán, ahol a VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati konstrukció keretében bővítésre és korszerűsítésre került a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei telephelye.
Gomba Község Önkormányzata az eredetileg 8 férőhelyes befogadóképességet a fejlesztéssel megduplázta. Az új épület modern és biztonságos környezetet kínál a gyermekek számára, ahol felfedezhetik a világot és fejleszthetik képességeiket. Emellett a projekt további pozitív hatása, hogy 2 új munkahelyet teremtett a településen, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaság fejlődéséhez és az elérhető munkalehetőségek bővítéséhez.
A mini bölcsőde bővítése és korszerűsítése a Széchenyi 2020 program keretében a 216,7 millió forint vissza nem térítendő támogatás mellett, 23,7 millió Ft önkormányzati önerő felhasználásával valósult meg. Célja, hogy tovább javuljanak a település szociális alapellátási feltételei, az esélyegyenlőség, valamint a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérési esélyei.