2021. február 11. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: a Községháza tanácsterme

Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

NAPIREND:

1.Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadására          

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3. Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottsá

4. Javaslat a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       intézményvezető

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

5. Javaslat a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde beíratási időpontjának jóváhagyására és a nyári takarítási szünet időszakának jóváhagyására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       intézményvezető

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

6. Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására  

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

7. Egyebek

Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság