2021. április 29. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: a Községháza tanácsterme

Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

NAPIREND:

1. Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2. Tájékoztató a 2020. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

3. Javaslat a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi – számviteli törvény szerinti – beszámoló jelentésének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

6. Tájékoztató az adóhátralékok mértékéről és az adóhátralékok beszedéséről

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

7. Tájékoztató az I. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       aljegyző

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

8. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról        

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző és intézményvezető

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

9. Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       egészségügyi szolgáltatók

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

10. Beszámoló a Monor Gondozási Központnak a házi-segítségnyújtás keretében Gombán végzett tevékenységéről

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       intézményvezető

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

11. Beszámoló Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       Monor város rendőrkapitánya

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

12. Beszámoló a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakterületi tevékenységéről

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       tűzoltóparancsnok

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

13. Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       az egyesület elnöke

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

14. Egyebek

Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság