2020. január 23. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: a Községháza tanácsterme

Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

NAPIREND:

1. Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:                   polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:                     aljegyző

Véleményező:                bizottsági vélemény nem szükséges

              polgármesteri tájékoztató            tájékoztató a döntések végrehajtásáról

2. Javaslat a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatások rendszeréről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő:                   polgármester

Előkészítő:                     jegyző

Véleményező:               Pénzügyi Bizottság

             előterjesztés                              módosító rendelet tervezet

3. Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:                   polgármester

Előkészítő:                     jegyző

Véleményező:                Pénzügyi Bizottság

             előterjesztés                              módosító rendelet tervezet

4. Beszámoló a Főépítész elmúlt egy éves időszak alatt végzett tevékenységéről

Előterjesztő:                   polgármester

Előkészítő:                     műszaki előadó

Véleményező:                Pénzügyi Bizottság

             előterjesztés                           

5. Javaslat a község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára

Előterjesztő:                   polgármester

Előkészítő:                     műszaki előadó

Véleményező:                bizottsági vélemény nem szükséges

előterjesztés 

6. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés előkészítéséről

Előterjesztő:                   polgármester

Előkészítő:                     aljegyző, gazdálkodási csoportvezető, ügyvezető

Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

             előterjesztés 

7. Javaslat az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásának mellőzésére

Előterjesztő:                   polgármester

Előkészítő:                     aljegyző

Véleményező:                bizottsági vélemény nem szükséges

             előterjesztés 

8. Egyebek

Előterjesztők:                 SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

Előkészítő:                     jegyző és az előkészítésre felkértek

Véleményező:                költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság