2020. február 13. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: a Községháza tanácsterme

Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

NAPIREND:

1. Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:                      polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

              polgármesteri tájékoztató            tájékoztató a döntések végrehajtásáról             mellékletek

2.  Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására   

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        gazdálkodási csoportvezető

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

             előterjesztés                              rendelet tervezet                    mellékletek

3. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 01.) önkormányzati rendeletének módosítására   

Előterjesztő:                      polgármester/

Előkészítő:                        gazdálkodási csoportvezető

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

             előterjesztés                              rendelet tervezet             

4. Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálatára

Előterjesztő:                      polgármester

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

             előterjesztés                              gazdasági program

5. Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

             előterjesztések                              üzleti terv                       közszolgáltatási szerződés módosítás tervezetek

6. Javaslat a nyersanyagköltségekről és a megállapított térítési díjakról szóló 24/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        jegyző

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

             előterjesztések                       módosító rendelet tervezet                     

7. Javaslat a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde általános felvételi időpontjainak, beiskolázási tervének és a nyári takarítási szünet időszakának jóváhagyására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        intézményvezető

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

             előterjesztés                   beíratási javaslat             beiskolázási terv           nyári takarítási szünet

8. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására      

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        jegyző

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

               előterjesztés

9. Tájékoztató az óvodavezetői álláshely betöltésének lehetőségéről      

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        jegyző

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

               előterjesztés

10. Egyebek

Előterjesztők:                    SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak             

Előkészítő:                        jegyző és az előkészítésre felkértek

Véleményező:                   költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság