2020. április 23. (csütörtök) 15.00 óra ELMARADT! Veszélyhelyzet miatt egyes döntések polgármesteri hatáskörben történtek

Az ülés helye: a Községháza tanácsterme

Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

NAPIREND:

1. Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:                      polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:                         aljegyző

Véleményező:                    bizottsági vélemény nem szükséges

              polgármesteri tájékoztató           tervezett napirendekhez kapcsolódó egyesített tájékoztató           

2. Tájékoztató a 2019. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

3. Javaslat a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        jegyző

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        jegyző

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámoló jelentésének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

6. Tájékoztató az I. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

7. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        jegyző és intézményvezető

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

8. Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        egészségügyi szolgáltatók

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

9. Beszámoló a Monor Gondozási Központnak a házi-segítségnyújtás keretében Gombán végzett tevékenységéről

 Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        intézményvezető

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

10. Beszámoló Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        Monor város rendőrkapitánya

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

11. Beszámoló a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakterületi tevékenységéről

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        tűzoltóparancsnok

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

12. Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        az egyesület elnöke

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

13. Egyebek

Előterjesztők:                    SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

Előkészítő:                        jegyző és az előkészítésre felkértek

Véleményező:                   költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság