2020. június 25. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: a Községháza tanácsterme

Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

NAPIREND:

1. Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:                      polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

              polgármesteri tájékoztató            tájékoztató a döntések végrehajtásáról       

2. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról

  Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        jegyző

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

              előterjesztés           zárszámadási rendelet tervezete  

3. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására

  Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        gazdálkodási csoportvezető

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

              előterjesztés           zárszámadási rendelet tervezete  

4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

              előterjesztés           módosító rendelet tervezete  

5. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 30/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        műszaki előadó

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

              előterjesztés           módosító rendelet tervezete  

6. Beszámoló a Monor Kataszrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakterületi tevékenységéről

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        parancsnok

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

              előterjesztés           módosító rendelet tervezete 

7. Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámoló jelentésének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        ügyvezető

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

              előterjesztés         

8. Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének végrehajtásáról

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        ügyvezető

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

              előterjesztés        

9. Tájékoztató a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési évének előkészítéséről

Előterjesztő:                      polgármester            Előkészítő:                        intézményvezető

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

              előterjesztés           pedagógiai program                                           mellékletek

10. Javaslat  a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjének ismételt megbízására

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                   bizottsági vélemény nem szükséges

              előterjesztés        

11. Tájékoztató az II. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

              előterjesztés        

12. Beszámoló a Gombai Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről           

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                    bizottsági vélemény nem szükséges

              előterjesztés        

13. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés újrakötésére

Előterjesztő:                      polgármester

Előkészítő:                        aljegyző

Véleményező:                   Pénzügyi Bizottság

            előterjesztés           szerződés tervezet 

14. Egyebek

Előterjesztők:                    SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

Előkészítő:                        jegyző és az előkészítésre felkértek

Véleményező:                   költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság