Behajtási engedély

A község területén súlykorlátozással védett és egyéb behajtási engedéllyel szabályozott övezetekbe történő behajtás engedélyhez kötött. Behajtási engedélyt a súlykorlátozással védett utcákra ad ki Gomba Község Önkormányzata a tulajdonában lévő közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 13/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) értelmében. Behajtási engedély kérhető építési tevékenység esetén maximum 2 év időtartamra, illetve áruszállításra alkalmanként.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező személyi adatait (név, lakcím, születési helye és ideje, anyja neve)
 • nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, adóigazgatási azonosító számát, a képviselő nevét
 • a kérelmező elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
 • a jármű típusának megnevezését, a forgalmi rendszámát (áruszállítás esetén)
 • a behajtási engedéllyel érintett cím megnevezését
 • az érintett övezetbe történő behajtás célját
 • az érintett övezetbe történő behajtás idejét (-tól-ig)

A kitöltött kérelem a szükséges mellékletekkel együtt benyújtható személyesen a Gomba Község Önkormányzatánál ügyfélfogadási időben, postai úton és elektronikusan.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata,
 • a behajtással megvalósítani kívánt cél, vagy feladat igazolására szolgáló dokumentum (építési tevékenység bejelentéséről szóló igazolás)

Az ügyintézés lépései:

 1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető vagy személyesen átvehető)
 2. Az előírt mellékletek csatolása
 3. Kérelem benyújtása: természetes személyek esetében ügyfélkapun keresztül, postai úton, elektronikusan, vagy személyesen az ügyfélfogadási időben, gazdálkodó szervezetek esetében kizárólag elektronikus úton.
 4. Határozat átvétele.
 5. Határozatban megállapított behajtási díj megfizetése.
 6. Az engedély másolati példányát a gépjárműben szükséges elhelyezni, közúti ellenőrzés során a rendőrségnek bemutatni. Ennek hiányában a súlykorlátozással érintett útszakaszra behajtó gépjármű bírságolható.

Ügyintézési idő: 8 nap

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve a gazdálkodó szervezetekkel a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, cégkapun keresztül történik.

Letölthető nyomtatványok