2020. évi Határozatok

Napirendi pontok elfogadása1/2020. (I. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása2/2020. (I. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Gombai Közös Önkormányzati Hivatal  – Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde3/2020. (I. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Gombai Közös Önkormányzati Hivatal  – Bénye Káva Tündérkert Óvoda4/2020. (I. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabályzatok jóváhagyása és tudomásul vétele (önkormányzat – óvoda – hivatal)5/2020. (I. 08.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Zárt ülés napirendi pontjainak kiegészítése6/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (zárt ülés)7/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Egyetértés településüzemeltetés és településfejlesztési munkakör betöltéséhez8/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kerekes Tünde közalkalmazotti kinevezése9/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetésének soron következő zárt ülésen történő napirendre tűzése10/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kósa Erzsébet Anikó számára címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése11/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása12/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kistérségi főépítészi beszámoló elfogadása13/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településrendezési eszközök felülvizsgálatához költségvetési fedezet biztosítása14/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása15/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nyárbúcsúztató előkészítése16/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri felhatalmazás nyertes pályázatok végrehajtására17/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetés előkészítéséről szóló tájékoztató elfogadása18/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv mellőzése19/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Rákóczi u. 35/A.)20/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pizzéria bérleti szerződés módosítás feltételeinek meghatározása21/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tulajdonosi hozzájárulás előtti szakmai konzultáció előírása a Gomba Pizzéria Kft. részére22/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása23/2020. (I. 23.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása24/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fogászati feladatellátási szerződés módosítás jóváhagyása25/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
XI. Pega Pata Parádé megrendezéséhez működési célú támogatás biztosítása26/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató jóváhagyása27/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetés tervezetének jóváhagyása28/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési kitekintő határozat29/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gazdasági program jóváhagyása 2020-202530/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terv jóváhagyása31/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. az általános településüzemeltetési közfeladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2. módosítás elfogadása32/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 10. módosítás elfogadása33/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közétkeztetés szolgáltatási önköltség tudomásul vétele34/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai felvételi időpontok meghatározása35/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020-2021. évi beiskolázási tervének jóváhagyása36/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde nyári takarítási időszak jóváhagyása37/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása38/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodavezető ismételt vezetői megbízásának támogatása39/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépés40/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház működési rendjének felülvizsgálata, igénybevételi lehetőség korlátozása41/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettség bejelentés tudomásul vétele – Tóth József42/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazásból történő kizárás kérésre – Tóth József43/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan értékesítése – 772 hrsz44/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Településrendezési eszközök felülvizsgálatához árajánlat kérés jóváhagyása45/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pályázat benyújtása kulturális programokra46/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi – Iskola utcákat összekötő földút ismételt földmérői kitűzése47/2020. (II. 13.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Veszélyhelyzet alatti képviselő-testületi hatáskörben hozott polgármesteri határozatok

 – belsőellenőri éves összefoglaló jelentés elfogadása                               
 – Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat beszámoló elfogadása
 – Monori Gondozási Központ házi segítségnyújtásról szóló beszámoló elfogadása
 – egészségügyi alapellátási beszámolók elfogadása
 – Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beszámoló elfogadása
 – Gombai Polgárőr Egyesület tájékoztatójának elfogadása
 – településrendezési szerződés megkötése a Kreatív Logisztika Kftv-vel
 – együttműködési megállapodás elfogadása a Nyárbúcsúztató 2. napjának megrendezésére
 – ingatlan vételi ajánlatok elutasítása (3556, 3557, 3558 hrsz) 
 – Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde SZMSZ jóváhagyása
 – bölcsődei házirend tudomásul vétele
3/2020. (IV. 23.)-tól       13/2020. (IV. 23.)-igUGRÁS A HATÁROZATOKRA
Napirendi pontok elfogadása48/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása49/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház használati szabályozás napirendre vétele (09 hó-ra)50/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Útfelújítási pályázat benyújtása (Arany János utca, Iskola utca)51/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása52/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Intézményi költségvetés módosítás tudomásul vétele (óvoda)53/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai nevelési év előkészítésről szóló tájékoztató elfogadása54/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai pedagógiai progra módosítása55/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vétele (Szegedi Csaba)56/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazásból történő kizárás kérésre (Szegedi Csaba)57/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóthné Szegedi Judit intézményvezetői megbízása 2025.06.30-ig58/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nyári falubejárásról szóló tájékoztató elfogadása59/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szeptemberi ülés napirendjének kiegészítése60/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Felkérés vízelvezetési problémák felmérésére az őszi falubejárás keretében61/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági jelentésének  elfogadása62/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális rendelet módosítás napirendre vétele a novemberi ülés keretében63/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális étkeztetés házhozszállítási költségeiről szóló tájékoztató elfogadsáa64/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. 1-4 havi gazdálkodási tájékoztatójának elfogadása65/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Hivatali tevékenységről szóló tájékoztató elfogadása (2019.)66/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés újbóli megkötés jóváhagyása67/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Igazgatási szünetek időszakának elrendelése68/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlási szándéknyilatkozat69/2020. (VI. 25.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása70/2020. (VII. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Nyábúcsúztató elhalasztása71/2020. (VII. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Major Hagyományőrző Lovas- és Sport Egyesülettel megállapodás előkészítése72/2020. (VII. 30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok jóváhagyása73/2020. (VIII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Körzeti megbízotti kinevezés támogatása74/2020. (VIII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szolgálati lakás bérlő kijelölése75/2020. (VIII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális célú tűzifa program pályázat benyújtása76/2020.  (VIII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Fellebbezés elbírálása (házszám megállapítás tárgyában)77/2020. (VIII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlantulajdonosi felajánlás elfogadása78/2020. (VIII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Temetői infrastruktúra fejlesztés pályázat benyújtása79/2020. (VIII. 18.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása80/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolójának elfogadása a 2019/2020-as nevelési és feladatainak végrehajtásáról81/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. évi munkatervéről és a vezetői programról szóló tájékoztató elfogadás82/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása83/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Rákóczi utca 1. szám alatt található ingatlanon szolgáltatóház kialakításának lehetősége84/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanrész felajánlásának elfogadása85/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A közlekedésre szánt területek szabályozásának felülvizsgálata a 2020. novemberi ülésen86/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadása87/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 1-7 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának elfogadása88/2020 (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A közterületi problémák megoldására vonatkozó koncepció elfogadása89/2020 (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Közterület-felügyeleti szolgálat alapításához és fenntartásához szükséges anyagi, tárgyi és jogszabályi feltételekről szóló tájékoztató napirendre vétele a 2020. november havi ülésre90/2020 (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A házszámok, Tetepuszta esetében a helyrajzi számok megjelenítésének lehetőségéről szóló tájékoztató elfogadása91/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A III. negyedéves falubejárás tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadása92/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Az adóhátralékok mértékéről és az adóhátralékok beszedéséről/behajtásáról szóló tájékoztató elfogadása93/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház helyiségei bérleti díjának felülvizsgálatára vonatkozó javaslat elfogadása94/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához95/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanvásárlásra/bérbevételre vonatkozó kérelem elutasítása96/2020 (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Kreatív Logisztika Kft. kiegészített övezeti átsorolási kérelmének elbírálása97/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A gombai 353 hrsz-ú ingatlan ½ részének megvásárlására vonatkozó javaslat elfogadása98/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
A Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése99/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlantulajdonosi felajánlás feltételes elfogadása100/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Kossuth tér déli oldalán forgalmi rend kialakítása101/2020. (IX.24.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat15/2020. (XI.04.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat16/2020. (XI.04.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat17/2020. (XI.04.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat18/2020. (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat19/2020 (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat20/2020 (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat21/2020 (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat22/2020 (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat23/2020 (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat24/2020 (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat25/2020 (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat26/2020 (XI.30.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat27/2020. (XII.14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat28/2020. (XII.21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat29/2020. (XII.21.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat30/2020. (XII.14.)UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri határozat31/2020. (XII.14.)UGRÁS A HATÁROZATRA